Nabór do SBO 2023

Nabór do SBO 2023

29 lipca rozpoczął się nabór wniosków do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Do dyspozycji Suwalczan jest kwota 2,65 mln zł do podziału w 3 kategoriach. Po głosowaniu zwycięskie projekty poznamy pod koniec listopada. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zmienił się podział kwoty na realizację projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego:
1. projekty mikro o wartości nieprzekraczającej 15 tys. zł – pula środków 100 tys. zł;
2. projekty małe o wartości od 25 do 150 tys. zł – pula środków 600 tys. zł;
3. projekty duże o wartości od 150 do 900 tys. zł – pula środków 1 950 tys. zł.

Terminy:
* od 29 lipca do 19 sierpnia składanie przez mieszkańców Miasta Suwałki propozycji projektów do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok,
* 12 września ogłoszenie informacji o wynikach weryfikacji złożonych projektów wraz z jej publikacją,
* od 12 września do 19 września składanie odwołań,
* od 26 września do 1 grudnia zamieszczenie opisów projektów na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w „DwuTygodniku Suwalskim”,
* od 10 października do 4 listopada głosowanie nad propozycjami,
* 28 listopada ogłoszenie wyników konsultacji.

Top