Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza szkoły (nauczycieli i uczniów) i organizacje pozarządowe do udziału w projekcie pt. „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!”. 

Celem projektu jest upowszechnianie wśród nauczycieli i młodzieży wiedzy na temat zagrożeń i konsekwencji działań korupcyjnych, sposobów jej zwalczania, przejrzystości lokalnego życia publicznego oraz zasad funkcjonowania instytucji publicznych, jak również przygotowanie do aktywnego przeciwdziałania wszelkim formom ich naruszania.

W realizacji projektu może wziąć udział maksymalnie 30 uczniów i 20 nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta Suwałki i powiatów augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego. Każda zainteresowana szkoła (w przypadku zespołów szkół w programie mogą wziąć udział odrębnie zarówno gimnazja, jak i szkoły ponadgimnazjalne) zgłasza do udziału w programie zespół składający się z 2 uczniów i jednego nauczyciela, którzy wezmą udział w warsztatach szkoleniowych, a następnie przy pomocy merytorycznej i organizacyjnej stowarzyszenia przygotują i przeprowadzą określone działania edukacyjne. Ma to być działanie komplementarne, w ramach którego w szkole biorącej udział w projekcie nauczyciel organizuje zajęcia lekcyjne, a uczniowie organizują inicjatywy młodzieżowe skierowane do swoich rówieśników.

W projekcie mogą wziąć udział także działacze z organizacji pozarządowych (kadra, opiekunowie, wychowawcy, wolontariusze) z miasta Suwałki i powiatów augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego.

W ramach projektu zostanie opracowany i wydany specjalny przewodnik metodyczny wraz ze scenariuszami zajęć lekcyjnych, zostaną zorganizowane dwudniowe warsztaty szkoleniowe z udziałem nauczycieli, które mają ich przygotować merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć z zakresu etyki życia publicznego z wykorzystaniem metod interaktywnych. W kolejnej części projektu przeprowadzone zostaną dwudniowe warsztaty szkoleniowe dla uczniów, którzy po jego ukończeniu przeprowadzą w swoich szkołach inicjatywy młodzieżowe polegające na organizacji różnego typu akcji związanych z promowaniem wśród społeczności szkoły przejrzystości życia publicznego. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz wezmą udział w wyjeździe do Warszawy w celu odwiedzin m.in. Sejmu RP.

Poza w/w działaniami w ramach realizacji niniejszego projektu zostanie również ogłoszony konkurs plastyczny, konkurs małych form teatralnych, a w dniu 9 grudnia w rocznicę obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciw Korupcji zostanie zorganizowany w Suwałkach Festyn Antykorupcyjny w Suwałkach połączony ze spotkaniami, warsztatami, grami i podsumowaniem konkursów.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy (dostępny również na naszej stronie internetowej www.pryzmat.org.pl) oraz zasady udziału w programie. Termin zgłoszeń upływa 25 września. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu: tel./fax 87 567 40 86, kom. 501 838 987, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl