Nabór do Klubu Seniora przy ul. Zastawie 38

Nabór do Klubu Seniora przy ul. Zastawie 38

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłosił nabór uczestników do Klubu Senior+ w Suwałkach przy ul. Zastawie 38. MOPR zaprasza chętnych Seniorów w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie Miasta Suwałki do skorzystania z oferty Klubu, w ramach której zapewnia:

– miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu,

– organizację czasu wolnego,

– udział w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych, rozwój pasji,zainteresowań,

– zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,

– osobom mającym trudności w poruszaniu się (z dysfunkcją narządu ruchu) możliwość   skorzystania z transportu „Door – to – Door”.

Deklarację przystąpienia do Klubu Senior+ należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach , ul. Filipowska 20, w godz. 7.30 – 15.30 w pok. nr 1. Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania i organizacji Klubu znajdują się w Regulaminie Klubu Senior+ w Suwałkach na stronie internetowej MOPR Suwałki.

Top