Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk ze swoim zastępcą Łukaszem Kurzyną  oraz przewodniczącą Rady Miejskiej Jadwigą M. Szczypiń zapalili znicze na grobach zasłużonych suwalczan m.in. Józefa Gajewskiego, Grzegorza Wołągiewicza, Teofila Noniewicza, Jana Schmidta, Wawrzyńca Gałaja, Jana Kaszuby.

Znicze zapalono również na grobach prof. Edwarda Franciszka Szczepanika uhonorowanego tytułem ”Zasłużony dla Miasta Suwałk”, księdza Jerzego Zawadzkiego – Honorowego Obywatela Suwałk oraz na pomniku Sybiraków, pomniku Katyńskim oraz ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku.

Oto krótkie biografie zasłużonych dla miasta osób:

Teofil Noniewicz urodził się 27.04.1851 roku w Antonoszu. Ukończył gimnazjum w Suwałkach oraz studia lekarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Był lekarzem wojskowym, pracował w suwalskich szpitalach (św. Piotra i Pawła oraz szpitalu żydowskim). Był współzałożycielem suwalskiego Lekarskiego Towarzystwa Naukowego oraz Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej w Suwałkach. Założył i przez wiele lat był wiceprezesem Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności w Suwałkach. Działał też w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym oraz Towarzystwie Wzajemnego Kredytu, Związku Strzeleckim . W 1918 roku został wybrany do Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego. 7 stycznia 1919 roku został wybrany prezesem pierwszej Rady Miejskiej w Suwałkach. Jeszcze za jego życia jedną z suwalskich ulic nazwano jego imieniem. Zmarł 30.09.1928 roku w Suwałkach.

Jan Schmidt urodził się 28.03 1873 roku w Stejderyszkach. Ukończył gimnazjum w Suwałkach. Pracował w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim Guberni Suwalskiej. Był współzałożycielem szkoły handlowej w Suwałkach, członkiem PTK. Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, Suwalskiego Towarzystwa Rolniczego. Po wybuchu I wojny światowej przebywał w Wilnie i Petersburgu. Po powrocie do Suwałk wraz z Adolfem Świdą zorganizował Tymczasową Radę Obywatelską Okręgu Suwalskiego. W 1923 roku wybrany prezydentem Suwałk- mimo kłopotów zdrowotnych- dotrwał do końca kadencji w 1927 roku. Zmarł 28.10.1928 roku w Suwałkach.

Wawrzyniec Gałaj urodził się 21 lipca 1879 roku we wsi Hulanka k. Kutna. Był fryzjerem. W Suwałkach zamieszkał ok. 1906 roku. Pierwszą wojnę światową spędził w Rosji. W grudniu 1918 roku został członkiem Tymczasowej Rady Miejskiej. W Radzie Miejskiej pierwszej kadencji był od lipca 1920 roku wiceprzewodniczącym, a od 17.01.1921 roku sprawował funkcję wiceprezydenta Suwałk. Prezydentem Suwałk był od 1927 do 1934 roku. W Suwałkach założył Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych RP, był przewodniczącym Zarządu Oddział Związku Strzeleckiego, Cechu Fryzjerów Chrześcijan i Żydów, Klubu Robotniczego, był przywódcą PPS i przewodniczącym Rady Klasowych Związków Zawodowych. Zmarł 26.09.1934 roku.

Jan Kaszuba prezydentem Suwałk był w latach 1975- 1981. Wcześniej był nauczycielem i dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. Jan Kaszuba zmarł w 2003 roku.

Prof. Edward Franciszek Szczepanik Syn Franciszka i Władysławy, ur. 22.08.1915 r. w Suwałkach – zm. 11.10.2005 r. w Londynie (Anglia).

W 1933 r. absolwent suwalskiego Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego, w 1937 r. absolwent (z wyróżnieniem) wydziału ekonomicznego SGH w Warszawie. Kontynuował naukę w London School of Economics and Political Science w Londynie dzięki otrzymanemu stypendium. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. We wrześniu internowany na Litwie. Więzień obozu w Kozielsku, a potem łagru na półwyspie Kola. Przeszedł szlak bojowy w armii gen. W Andersa, walczył min. pod Monte Cassino, Ankoną i Bolonią we Włoszech. W latach 1953-1961 wykładowca w Polish University College w Londynie (1946-1953) i w Hongkongu, do 1977 r. m.in. doradca ekonomiczny Rządowej Komisji Planowania w Karaczi (Pakistan) oraz dyrektor kursów i kierownik planowania studiów polityki rolnej w Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa w Rzymie. Od 1978 r. praca akademicka w Londynie (uniwersytet w Sussex i Polski Uniwersytet na Obczyźnie). Wielki patriota, aktywny działacz w środowisku polskiej emigracji, w latach 1951-1953 – pierwszy prezes Instytutu Badania Zagadnień Krajowych w Londynie, prezes Rady Polaków we Włoszech, delegat rządu RP w

Watykanie. Od 1984 r. minister spraw krajowych w rzą­dzie RP na Uchodźstwie, od 1986 r. premier. W dniu 22 grudnia 1990 r. przekazał w Warszawie wraz z prezydentem Ryszar­dem Kaczorowskim insygnia władzy prezydentowi III RP Lechowi Wałęsie. Żywe, stałe kontakty z Polską i rodzinnymi Su­wałkami, w tym z macierzystą szkołą – obecnie ILO im. M. Konopnickiej. Fundator dorocznego stypendium dla najlepszego absolwenta szkoły. W uznaniu zasług uhonorowany przez Radę Miejską w Suwałkach tytułami: „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk (1992 r. i „Zasłużony dla Miasta Suwałk” (2001 r.). Jego prochy zostały uroczyście złożone na cmentarzu w Lewes (An­glia) w dniu 20.10.2005 r. i cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach w dniu 12.11.2005 r.

Józef Gajewski– syn Mieczysława i Bronisławy; ur. 21.11.1948 r. w Olecku, zm. 25.07.2010r. w Castiglion Fiorentino (Włochy). Mieszkał w Suwałkach w latach 1958-2010. W roku 1974 ukończył studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku uzyskując tytuł zawodowy inżyniera.

Następnie w 1979 roku ukończył studia na Politechnice Białostockiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Swoje kwalifikacje podniósł na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie finansów.

Staż zawodowy rozpoczął w 1967 roku w Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego „Suwalczanka” w Suwałkach. Po odbyciu służby wojskowej od 1970 roku pracował na stanowisku kierowniczym w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Suwałkach. Następnie od 1975 do 1981 roku pracował jako zastępca dyrektora w Suwalskich Zakładach Drobiarskich. Od 1981 do 1987 roku pełnił funkcję Prezydenta Miasta Suwałk. W latach 1987-1990 był Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Suwałkach. W latach1996-1999 był wicedyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w Suwałkach. W okresie od 1999 do 2002 roku był naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Suwałkach.

Od 19 listopada 2002 roku do dnia śmierci ponownie sprawował funkcję Prezydenta Miasta Suwałk. Dwukrotnie wybrany w wyborach powszechnych. Uhonorowany licznymi medalami, odznaczeniami, nagrodami, dyplomami oraz wyróżnieniami państwowymi i resortowymi. Pośmiertnie otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 29 września 2010 roku otrzymał tytuł „Zasłużony dla Miasta Suwałki”.

Grzegorz Wołągiewicz– Syn Antoniego i Wacławy, ur. 2.01.1950r. we wsi Zalesie k. Sejn – zm. 1.09.2010r. w Suwałkach. Nauczyciel, samorządowiec, wiceprezydent i Prezydent Suwałk, prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prezes Klubu Sportowego „Wigry”. Działacz społeczny. Całe swoje życie zawodowe i społeczne związał z Suwałkami i regionem. Absolwent wydziały matematyczno- przyrodniczego filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 1973r. rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej nr 2 w Sejnach, w 1978r. wybrany zastępcą komendanta Chorągwi ZHP w Suwałkach. Od sierpnia 1981r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach. Wybierany przez Miejską Radę Narodową w Suwałkach na wiceprezydenta Suwałk 1987-1989) i Radę Miejską w Suwałkach na Prezydenta Miasta Suwałk (1994-2002). W 2002r. wybrany na radnego Rady Miejskiej w Suwałkach. W 2003r. kolejno: wicedyrektor SP nr 10, dyrektor biura Suwalskiego Stowarzyszenia Pracodawców i prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Inicjator działań lokalnych, dzięki czemu Suwałki otrzymały w 1995r. honorowe wyróżnienia Rady Europy: Flagę oraz Plakietę. O jego dalekowzroczności świadczyło przyjecie przez Radę Miejską w Suwałkach w 2000r. „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Suwałk do 2015 roku”. Od 2005r. prezes Klubu Sportowego „Wigry Suwałki”, działał w zarządzie Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, a od 2009r. także w centralnych strukturach PZPN. Uhonorowany pośmiertnie tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2010r.