Myśliwi skupieni w Suwalskim Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego obchodzili w ostatni weekend sierpnia 100-lecie powstania organizacji. Na uroczystości odbywające się w dniach 26-27 sierpnia do miasta nad Czarną Hańczą zjechali przedstawiciele z ponad 40 kół okręgu, który zrzesza 2,9 tys. członków, a swym zasięgiem obejmuje byłe województwo suwalskie.

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się przedstawiciele parlamentu poseł Jarosław Zieliński i poseł Urszula Pasławska oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego z województwa,  miasta i powiatu: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz Starosta Suwalski Witold Kowalewski i Augustowski Jarosław Szleszyński. Obecny był także zastępca prezydenta Ełku Mirosław Hołubowicz. Struktury PZŁ reprezentował członek Zarządu Wacław Olszewski. Uczestniczyli ponadto przedstawiciele Lasów Państwowych, Wigierskiego Parku Narodowego i zaprzyjaźnionych instytucji z regionu.

Uroczystość rozpoczęła się msza święta w intencji myśliwych, którą celebrował Biskup Ełcki ks. Jerzy Mazur. Następnie uczestnicy przeszli do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie odsłonięto ołtarz św. Huberta, dedykowany myśliwym i do którego przewidywane jest odbywanie pielgrzymek. Następnie uczestnicy i goście udali się do Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie miały miejsce oficjalne uroczystości, podczas których wręczone zostały zasłużonym myśliwym medale, odznaczenia, zaś gościom okolicznościowe statuetki.

Witając uczestników jubileuszowego spotkania Łowczy Okręgowy w Suwałkach Wojciech Zaniewski poinformował o idei towarzyszącej funkcjonowaniu związku, gdzie 100 lat Polskiego Związku Łowieckiego to swoista powieść o budowaniu państwa polskiego, jego przyrody i dziedzictwa narodowego. Po 123 latach niewoli i działań wojennych polski ekosystem był zdewastowany, a świadomi i zorganizowani myśliwi przystąpili do odbudowy polskiej przyrody. Myśliwi w 1923 roku zrzeszeni w pierwszych towarzystwach łowieckich podpisali w Warszawie akt, na mocy którego powstał Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, który w 1936 r. ostatecznie przyjął nazwę Polski Związek Łowiecki. Kolejne pokolenia Związku nieustannie odnawiają polską faunę, przywracają bioróżnorodność, chronią gatunki od wyginięcia i budują model łowiectwa, który staje się jednym z najlepszych w Europie i na świecie.

Dziękując Łowczemu Okręgowemu za otrzymana pamiątkowa statuetkę prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz wspomniał o zakorzenionej w polskiej kulturze przez setki lat tradycji łowieckiej oraz o myśliwych, jako wyjątkowej grupie ludzi, która wie, jak dbać o las i zwierzynę.

– Gratuluje pięknego jubileuszu. Sto lat działalności pokazuje, że jesteście państwo ważną organizacją dbającą o ginące gatunki zwierząt i angażującą  się ochronę środowiska przyrodniczego. Służycie zarówno ludziom, jak i przyrodzie, prowadząc edukację ekologiczną, i angażując społecznie oraz chętnie włączając w działalność charytatywną.

Wydarzenia pierwszego dnia uzupełnił koncert Chóru Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, zaś w niedzielę w Parku Konstytucji 3 Maja stanęła otwarta strefa z atrakcjami dla dzieci. Były także pokazy psów myśliwskich i sokołów. Nie zabrakło również pokazu gotowania potraw myśliwskich. Chętni  mogli ponadto oddać krew.