Przewodniki questowe „Suwałki lata 20 lata 30″ i „Mój pradziadek był peowiakiem” przygotowane przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach wyróżniono w V edycji konkursu „Róża Regionów 2015″ oraz w XXIV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej (w kategorii informatory krajoznawcze i foldery), który organizują Międzynarodowe Targi Poznańskie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

W tym drugim konkursie suwalskie przewodniki muzealne uzyskały główna nagrodę za (cytujemy): „oryginalną koncepcję tematyczną zestawu, pozwalającą w interesujący sposób pogłębić lub budować platformę mentalną mieszkańców między czasami przed i po 1945 r. przy zastosowaniu bardzo dobrej grafiki i wysokiego poziomu edytorskiego”

Pierwszy konkurs organizuje czasopismo „Wiadomości Turystyczne” , które wyróżnienia przyznaje za „najlepszy projekt promujący region i miasto”.

źródło: strona internetowa Muzeum Okręgowego w Suwałkach