Murem za polskim mundurem

Murem za polskim mundurem

Tak zatytułowane stanowisko przyjęli suwalscy radni na listopadowej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w formie hybrydowej, czyli część radnych znalazła się w sali obrad ratusza, a pozostałe osoby obradowały w sposób zdalny. Rajcowie ustalili nowe opłaty za wywóz śmieci, za usuwanie pojazdów oraz nowe ceny biletów komunikacji miejskiej. Ponadto nadali nazwę nowemu rondu i uchwalili, że rok 2022 będzie Rokiem Marii Konopnickiej w Suwałkach. Zapoznali się też z informacją o stanie suwalskiej oświaty oraz dokonali zmian w tegorocznym budżecie miejskim.

Rok Marii Konopnickiej
Radni zdecydowali, że następny rok będzie Rokiem Marii Konopnickiej. 23 maja 2022 r. przypadnie 180 rocznica urodzin jednej z najwybitniejszych pisarek i poetek w historii polskiej literatury, urodzonej w Suwałkach. W plebiscycie „DwuTygodnika Suwalskiego” znalazła się ona w gronie 10 najwybitniejszych suwalczan w 300-letniej historii miasta. Przypomnijmy, że 14 października 2021 r. Sejm zdecydował, że M. Konopnicka będzie jedną z patronek 2022 r. Maria Stanisława Konopnicka z domu Wasiłowska urodziła się w suwalskiej kamienicy przy obecnej ul. T. Kościuszki 31. Wielka poetka i pisarka spędziła w Suwałkach pierwszych siedem lat swojego życia. Już jako znana pisarka powróciła Konopnicka do wspomnień z lat dzieciństwa spędzonych w Suwałkach w utworach: „Z cmentarzy” i „Anusia”.

Rondo Józefa Gajewskiego
Nowemu rondu u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Łąkowej i Zastawie rajcowie nadali nazwę Rondo imienia Józefa Gajewskiego. Wniosek w tej sprawie złożyła grupa radnych i prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Józef Gajewski w plebiscycie „DwuTygodnika Suwalskiego” na Suwalczanina 300-lecia w głosowaniu suwalczan zajął trzecie miejsce. Przez kilkanaście lat był prezydentem Suwałk. W dość powszechnej opinii suwalczan i odwiedzających nasze miasto, zmienił Suwałki nie do poznania. Zawsze miał też czas dla mieszkańców i ich spraw. Zmarł na zawał serca 25 lipca 2010 r. Tysiące mieszkańców oddało mu cześć. Pośmiertnie otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a radni nadali mu tytuł Zasłużony dla Miasta Suwałk.

Stanowisko solidarnościowe
Niejednogłośnie suwalscy radni przyjęli stanowisko zatytułowane „Murem za polskim mundurem” o treści: „Rada Miejska w Suwałkach wyraża swoją solidarność z polskimi służbami, w szczególności z żołnierzami Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji, strzegącymi granic Rzeczypospolitej Polskiej.”

O cenach i ulgach
Niejednogłośnie radni z różnych ugrupowań zdecydowali, że od 1 stycznia przyszłego roku obowiązywać będą wyższe opłaty za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Suwałkach. Teraz zwykły bilet jednoprzejazdowy będzie kosztował 3 zł, a ulgowy 1,50 zł. Zmienią się też ceny biletów dekadowych i miesięcznych. Za najbardziej popularny bilet miesięczny imienny posiadacz zwykłej Suwalskiej Karty Mieszkańca zapłaci 72 zł. Posiadacze SKM-rodzina wielodzietna lub SKM-senior, za bilet miesięczny zapłacą 45 zł. Uzasadnieniem do podwyżki cen biletów jest wzrost cen paliw i kosztów wynagrodzeń. Od ostatniej podwyżki cen biletów w suwalskiej komunikacji miejskiej przed dziesięciu laty, inflacja w Polsce wynosi 21,9%. W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano, że zmiany cen biletów są konieczne, aby zachować dalsze funkcjonowanie komunikacji miejskiej, co najmniej na dotychczasowym poziomie.

Najwięcej dyskusji wywołały jednak ulgi w przejazdach suwalską komunikacją miejską. Radni zdecydowali, że w Suwałkach empekami bezpłatnie będzie można podróżować 22 września (Dzień bez samochodu) oraz 1 listopada (w autobusach kursujących do suwalskich cmentarzy). Komisja Strategii Rady Miejskiej zaproponowała też wprowadzenie bezpłatnych przejazdów umundurowanym żołnierzom Terytorialnej Służby Wojskowej i weteranom zagranicznych misji wojskowych. Na sesji głos w dyskusji zabrali: Tadeusz Czerwiecki, Kamil Lauryn, Jarosław Kowalewski, Zbigniew Roman De-Mezer, Kamil Klimek i Jarosław Schabieński oraz prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Ostatecznie radni zaaprobowali tę propozycję. Rajcowie wprowadzili też zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych w autobusach.

Opłaty za wywóz śmieci i pomoc samotnym
Suwalscy radni zdecydowali o podwyżce opłat za wywóz śmieci. Od 1 stycznia przyszłego roku miesięczna opłata za wywóz śmieci wyniesie 41 zł od gospodarstwa domowego. W uzasadnieniu do tej uchwały napisano, że konieczność podwyżki opłat wynika z potrzeby zbilansowania kosztów z przychodami systemu gospodarowania odpadami w Suwałkach. W ostatnich dwóch latach koszty tego systemu są wyższe od jego dochodów. Zgodnie z uchwaloną przez posłów ustawą, samorządy nie mogą dopłacać do kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami. Oznacza to, że koszty wywozu i zagospodarowania śmieci muszą być w całości pokryte z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Wzrost tych kosztów wynika, m.in. ze zwiększenia ilości śmieci wytwarzanych przez suwalczan, rosnących kosztów odbioru i zagospodarowania śmieci oraz zmian w polskim prawie. Zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna poinformował, że koszty wywozu śmieci w Suwałkach należą do najniższych w Polsce, a po podwyżce nadal będą najniższe w regionie (w Białymstoku – 44 zł od średniego gospodarstwa domowego, w Ełku – 58 zł, w Łomży – 66 zł w budynku wielorodzinnym i 88 zł w budynku jednorodzinnym, w Augustowie – 108 zł od gospodarstwa domowego).

Radni uchwalili też nowe zasady pomocy dla osób samotnych, które zmniejszą koszty opłat za wywóz śmieci. Od 1 stycznia przyszłego roku samotny suwalczanin za wywóz śmieci będzie płacił 21 zł miesięcznie. Z takiej pomocy będą mogły skorzystać osoby, których miesięczny dochód netto nie przekracza 2 tys. zł.

Informacja o stanie suwalskiej oświaty
Radni zapoznali się z informacją o stanie suwalskiej oświaty za rok szkolny 2020/2021. Wynika z niej, że był to trudny rok, bo ze względu na pandemię SARS-CoV-2 przez większość czasu szkoły pracowały w sposób zdalny z wykorzystaniem połączeń internetowych. Z tego m.in. wynika fakt, że w roku szkolnym 2020/21 było znacznie mniej zastępstw doraźnych niż w poprzednich latach. Na 1 231 nauczycieli zatrudnionych w suwalskich szkołach, 36 przebywało na urlopach służących poratowaniu zdrowia.

Uczniowie suwalskich podstawówek z egzaminu ósmoklasisty z matematyki uzyskali wyniki na poziomie średniej krajowej i wojewódzkiej, poniżej tych średnich z języka polskiego, a powyżej średnich – z egzaminu z języka angielskiego. Najlepsze średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów uzyskali uczniowie SP nr 5, a najsłabsze uczniowie SP nr 10 (z matematyki i jęz. angielskiego) i SP nr 7 (z jęz. polskiego). Przeciętne wyniki uzyskali też suwalscy maturzyści, którzy uzyskali średnie wyższe niż średnie krajowe, ale niższe od wojewódzkich (z matematyki i jęz. polskiego). Najlepsze średnie wyniki uzyskali uczniowie I LO (z matematyki i jęz. angielskiego) oraz II LO (z jęz. polskiego). Najsłabsze średnie wyniki uzyskali uczniowie Technikum nr 4 (z matematyki i jęz. angielskiego) oraz Technikum nr 2 (z jęz. polskiego).

Wnioski i oświadczenia radnych
K. Klimek zwrócił uwagę na potrzebę docenienia Joanny Mendak uczestniczki paraolimpiady i jej trenera Edwarda Deca. Prezydent Czesław Renkiewicz poinformował, że złożył wniosek do Zarządu Województwa Podlaskiego o nadanie medalu – Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego. Są też specjalne stypendia sportowe. Radny zainteresował się też losem pracowników MOPR zajmujących się rozliczaniem rządowego programu „Rodzina 500+”. Od 1 stycznia zadanie to przejmie ZUS. Prezydent Suwałk odpowiedział, że z informacji uzyskanych od dyrektora MOPR Leszka Lewoca wynika, że zadaniem tym zajmowało się dziesięć osób zatrudnionych w MOPR, a czy wszystkie znajdą pracę w samorządzie, na razie nie wiadomo. K. Klimek oraz Mariola Karpińska poruszyli też sprawę przetargu na energię elektryczną i ewentualnych oszczędności w wydatkach na prąd. Cz. Renkiewicz poinformował, że w wyniku wzrostu ceny prądu suwalski samorząd zapłaci w 2022 r. o 4,8 mln zł więcej (wzrost ponad 67%) niż w tym roku. W Suwałkach wymieniono oświetlenie uliczne na ledowe, co dało 1,3 mln zł oszczędności w skali roku. Są jednak obiekty, jak chociażby Aquapark, gdzie na prąd wydaje się 80-90 tys. miesięcznie. W nowym roku będzie to już 130 tys. Samorząd zastanawia się nad innymi działaniami. Być może trzeba będzie wybudować farmy fotowoltaiczne na tych obiektach i na szkołach. Trzeba coś z tą trudną sytuacją robić, ale ewentualne oszczędności nie pokryją podwyżek. Suwalski samorząd nie chce np. gasić oświetlenia ulicznego, jak robią to inne samorządy.

Adam Ołowniuk wnioskował o uporządkowanie oznakowania miejskich ulic na Osiedlu Północ. Prezydent Suwałk odpowiedział, że zajmie się tym Zarząd Dróg i Zieleni oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego. Karol Korneluk zapytał m.in.: czy wszystkie grunty pod planowane inwestycje z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego są miejskie lub zostały przekazane samorządowi. Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że nie wszystkie grunty są miejskie. Ma nadzieję, że gdy będzie gotowy plan zagospodarowania przestrzennego, proboszcz parafii Matki Bożej Miłosierdzia na Osiedlu Północ darowizną przekaże teren na rzecz miasta pod budowę boiska „Orlik”. Przy okazji poinformował, że firma „Panorama”, która wygrała przetarg na budowę hali pneumatycznej przy SP nr 6, otrzymała pozytywną opinię z Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Białymstoku i zgłosiła chęć rozmowy z samorządem. Firma by realizować inwestycję, musi jeszcze otrzymać zgodę z Ministerstwa Infrastruktury na odstępstwo od obowiązujących przepisów prawa.

Anna Ruszewska zapytała, co z umową na prowadzenie schroniska dla zwierząt, bo jego właściciel zapowiadał jej wypowiedzenie. Prezydent Suwałk odpowiedział, że dotąd właściciel schroniska nie podjął żadnych kroków w tej sprawie. Sylwester Cimochowski zapytał o boiska szkolne przy SP nr 10 i nr 5.
Cz. Renkiewicz odpowiedział, że dyrekcja SP nr 10 jest administratorem boiska i to ona będzie ustalała zasady korzystania z niego. Jest też zarządzenie prezydenta Suwałk, odnośnie boiska przy ZST, które ma być dostępne dla wszystkich. Natomiast oświetlenie boiska przy SP nr 5 nie będzie oświetleniem stadionowym. Koszty eksploatacji obiektu sportowego powinny były pokrywane przez użytkownika w 100%. K. Lauryn, Anna Gawlińska i Bogdan Bezdziecki dyskutowali na temat głosowania na poprzedniej sesji w sprawie podatków w 2022 roku. M. Karpińska pytała o środki finansowe dla nauczycieli przygotowujących olimpijczyków. Roman Rynkowski, zastępca prezydenta miasta poinformował, że od kilku lat jest program „Zdolny suwalczanin”, zgodnie z którym przysługuje 15 godzin lekcyjnych na każdą klasę, do wykorzystania od 15 września do 22 grudnia.

Top