Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach został uhonorowany 1 miejscem w Konkursie dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „LODOŁAMACZE” w kategorii „Instytucja” na etapie regionalnym.

Nagrodę przyjął dyrektor suwalskiego MOPS Leszek Lewoc, podczas Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Gali Jubileuszowej X Edycji Konkursu „LODOŁAMACZE” 2015 w Bydgoszczy, z rąk Adrianny Biedrzyńskiej, która jest jednym z ambasadorów Konkursu.

Jest to bardzo istotne wyróżnienie, ponieważ jest wynikiem doceniania przez Kapitułę Konkursu działalności suwalskiego MOPS’u w kilku ważnych obszarach, które poddawano ocenie na etapie wyboru laureatów. Są to:

  • Promocja aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego
  • Działania na rzecz pozytywnego wizerunku idei rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  • Dostosowanie infrastruktury zakładu do potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych
  • Działalność w zakresie zmniejszania ograniczeń zawodowych zatrudnionych osób niepełnosprawnych
  • Działalność w zakresie rehabilitacji medycznej
  • Działalność charytatywna (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych).

Zgodnie z założeniami konkursu „LODOŁAMACZE” to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Konkurs „LODOŁAMACZE” składa się z dwóch etapów: regionalnego (organizowanego w 10 regionach) i Centralnego. Laureaci wybierani są w 3 kategoriach: zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy, instytucja. Zwycięscy etapu regionalnego automatycznie przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu. W bieżącym roku Konkurs organizowany jest po raz dziesiąty. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęła Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Duda.

Uroczysta Finałowa Gala IX edycji Konkursu Lodołamacze 2015 odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie 29 września 2015 roku. W Kapitule Konkursu zasiadają m.in. Pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych, Prezes NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich, Główny Ispektor Pracy, Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania, Państwowy Inspektor Pracy.

Konkurs, w roli ambasadorów, wspierają znani artyści polskich scen m.in. Grażyna Brodzińska, Hanna Banaszak, Alicja Majewska, Małgorzata Walewska, Waldemar Malicki, Zbigniew Wodecki, Budka Suflera, czy wspomniana Adrianna Biedrzyńska będąca ambasadorem regionu kujawsko – pomorskiego (do którego zg. z regulaminem konkursu włączona Suwałki).