Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z siedzibą przy ul. Reja 80A ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, wybudowanego z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego z Banku Gospodarstwa Krajowego, nr 58 w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 11, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Lokal o powierzchni użytkowej 45,73 m2 usytuowany jest na parterze budynku, do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni 4,52 m2.

Cena wywoławcza: 202.750 zł. (słownie: dwieście dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Bliższe informacje udzielane są w siedzibie Spółdzielni, tel. 87 567 73 00 lub 87 567 60 05 oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.msmsuwalki.pl.

43/2024