Bardzo dużo emocji i komentarzy wzbudziła sprawa prezentacji odświeżonego Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Suwałki. Wymiana logo nie jest „zamachem” na Pogodnego MisiaUśmicha. Miś był, jest i zawsze będzie maskotką oraz symbolem Pogodnych Suwałk. Wsłuchując się w głosy Suwalczan podjęto decyzję o uchyleniu decyzji wprowadzającej nowe logo. Jednak równolegle będą trwały dalsze prace nad tym tematem, a ostatecznie to sami mieszkańcy zdecydują jak będzie wyglądało logo.

– Jeszcze dziś do aktualnego obiegu powróci logo MisiaUśmicha z 2011 roku – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Widząc jak silną więź do tej sprawy przykładają mieszkańcy uznałem, że to Wy drodzy Suwalczanie zdecydujecie, jakie będzie nowe logo Suwałk. Jeszcze raz podkreślę, że MiśUśmich zostaje z nami na zawsze, a ja to Państwu gwarantuję gdyż sam jestem z nim bardzo związany  – podsumowuje Prezydent Suwałk.

O tym, że logo ma ulec „liftingowi” zdecydowała Rada Miejska w Suwałkach przyjmując w marcu 2023 roku nową „Strategię Promocji Miasta Suwałki do roku 2027 z perspektywą do roku 2030”.

Dokument uchwalony przez Radnych zakłada, że w Suwałkach ochronny „Sezon na misia” trwa okrągły rok i to się nigdy nie zmieni. Co więcej MiśUśmich będzie większy, bardziej „misiowaty”, a w przyszłości doczeka się swojej własnej „misiowej” rodziny.

Przypominamy rekomendację ze „Strategii Promocji Miasta Suwałki do roku 2027 z pespektywą do 2030” wypracowanej przez suwalskich ekspertów w dziedzinie marketingu i wizerunku, którzy nad dokumentem pracowali pro bono:

„Rekomendowane jest zaprojektowanie logotypu składającego się z samych słów „Pogodne Suwałki”, pozbawiając logotyp wizerunku misia. Pozytywnie odbierany Miś UśMich powinien pozostać maskotką miasta, ale należy zastanowić się nad rozbudowaniem maskotki o dodatkowe postaci „Panią Misiową” i „Małego Misia”.

Jak przebiegały prace nad nową „Strategią Promocji Miasta Suwałki”?

11 lutego 2022 roku – informacja medialna o pracach nad nową Strategią Promocji Miasta Suwałki

11 sierpnia 2022 roku – publiczna prezentacja badań wizerunkowych Miasta Suwałki opracowanych m.in. na potrzeby opracowania Strategii Promocji Miasta Suwałki.

Badanie przeprowadzone przez Instytut Badawczy IPC z Wrocławia wskazuje na potrzebę przeprowadzenia Liftingu Misia Uśmicha.

Treść z badania:

LIFTING MISIA UŚMICHA O ile uczestnicy wywiadu grupowego są zdania, że hasło i logo spełniają swoją funkcję, to uważają także, że wizerunek UśMicha zdezaktualizował się i wymaga dostosowania go do obecnych standardów designu.

30 stycznia 2023 roku – Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu strategii promocji Miasta Suwałk do roku 2027 z perspektywą do 2030 r.

Informacje prasowe w tej sprawie znalazły się na m.in. na:

Pada publiczna zapowiedź „Zmiany obejmą m.in „Miśia UśMicha”. Drobny lifting przejdzie również hasło promujące miasto czyli ,,Pogodne Suwałki”.
W trakcie konsultacji społecznych brak wniosków ze strony mieszkańców o to by nie zmieniać logo.

29 marca 2023 roku – Rada Miejska w Suwałkach Uchwala Strategię Promocji Miasta.

16 Radnych zagłosowało za przyjęciem dokumentu (Łączą Nas Suwałki, Mieszkańcy Suwałk, Suwałki Przyszłości), 7 wstrzymało się od głosu (PiS).

12 stycznia 2024 r. – konsultacje z Radnymi Rady Miejskiej i zespołem pracującym nad dokumentem „Strategii Promocji Miasta Suwałki do roku 2027 z perspektywą do 2030” podczas których zaprezentowano nowe logo Miasta Suwałki.