Wyjazdowe posiedzenie rządu w Białymstoku sprawiło, że do Suwałk przyjechało dwóch ministrów. Andrzej Czerwiński, minister skarbu państwa wizytował stację regazyfikacji LNG w Zielonem Kamedulskim. Małgorzata Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego na spotkaniu w Suwalskim Ośrodku Kultury mówiła o programach grantowych, dostępności do kultury i o edukacji kulturalnej.

Stacja regazyfikacji LNG znajduje się tuż przy granicach miasta, w Zielonem Kamedulskim. Została oddana do użytku w ubiegłym roku i swoim zasięgiem ma objąć Suwałki. Inwestycja miała na celu dostarczenie mieszkańcom Suwałk tańszego i bardziej dostępnego gazu – skroplonego LNG.

W SOK minister Małgorzata Omilanowska spotkała się z ludźmi kultury i sztuki.   Minister rozpoczęła spotkanie od podkreślenia roli samorządu w tworzeniu atmosfery sprzyjającej rozwojowi kultury w danym miejscu, dodała, że biblioteki i domy kultury stanowią filary funkcjonowania kultury. Ogólnie omówiła też zasady oceniania wniosków grantowych, składanych do programów MKiDN. M. Omilanowska podkreśliła znaczenie inwestycji w infrastrukturę kulturalną oraz rolę edukacji kulturalnej w znoszeniu barier w dostępie do kultury. Jak wydaje się, głównym problemem braku zainteresowania ofertą kulturalną jest bariera mentalna ludzi.