Miejskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Miejskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Niepełnosprawność, nagłe zachorowanie, bezradność, ubóstwo, brak pracy, czy nieumiejętność dostosowania się do nowej rzeczywistości – to tylko część problemów do rozwiązania, którymi zajmują się na co dzień pracownicy socjalni oraz szereg osób sektora pomocy społecznej. W dniu ich święta, 21 listopada za ich nieocenioną pracę podziękowały im władze Suwałk.

W uroczystości zorganizowanej w Suwalskim Ośrodku Kultury udział wzięli dyrektorzy i kierownicy jednostek pomocowych z miasta, zarówno podległych samorządowi, jak też działających niezależnie i prowadzących np. środowiskowe domy samopomocy. Życzenia przekazywali: prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz dyrektor DPS „Kalina” Barbara Burba i dyrektor ŚDS Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” Natalia Górska. Udział w uroczystości wziął także zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski, odpowiedzialny m.in. za problematykę społeczną miasta.

Prezydent Miasta Cz. Renkiewicz w swoim wystąpieniu podziękował pracownikom domów, ośrodków, zakładów i placówek za ich służbę oraz ciężką i wymagająca profesjonalizmu pracę na rzecz osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych:

 – Starzeje się nasze społeczeństwo, co oznacza coraz więcej pracy, której z pewnością w naszym mieście nie zabraknie. Zmieniają się też zakresy naszych obowiązków, związane z odchodzeniem zadań jak świadczenie 500 Plus czy pojawianiem się nowych – typu dodatek węglowy. Wszystko to wymaga ciągłego specjalizowania się oraz nieustannej staranności i odpowiedzialności  – mówił włodarz.

Podczas uroczystości były kwiaty, gratulacje, awanse i wyróżnienia oraz muzyczny koncert na zakończenie.

Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach awanse zawodowe otrzymali: Aleksandra Grygo, Iwona Rzatkowska, Justyna Kachnowska, Urszula Sikorska. Ponadto wręczono wyróżnienia: Bożenie Poczobut, Irenie Konopko, Zdzisławie Dzienisiewicz, Stanisławie Hołubowicz, Justynie Siemiaszko, Grażynie Czarniewskiej, Barbarze Lipko, Annie Wysockiej, Teresie Huryn, Agnieszce Łukawskiej-Buczyńskiej  i Iwonie Obermiler.

Z osób zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach awanse trafiły do: Nowickiej Jolanty, Raczkowskiej Renaty, Baluty Grażynie, Chromy Eweliny, Moczulskiej Sylwi, Kozłowskiej Sylwii, Malinowskiej Ewy, Rzadkowskiej Doroty, Czartulińskiej Małgorzaty, Gałażewskiej Elżbiety, Radzewicz Beaty, Sobolewskiej Beaty. Wyróżnienia zaś do: Emert Iwony, Gołubowicz Jolanty, Janczulewicz Biruty, Kowalewskiej Doroty, Mikołajczyk Magdaleny, Różyńskiej Marzeny, Serafin Alicji, Szwejser Wincenty, Tyczkowskiej Beaty i Żarnowskiej Agaty.

W gronie wyróżnionych znaleźli się także pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ” Dom nr 1″ i ” Dom nr 2″: Dorota Żynda i Piotr Szmigielski oraz ze Środowiskowego Domu Samopomocy: Alicja Fornalewska i Krystyna Prawdzik-Pawłowska.

Top