Miejskie obchody Dnia Edukacji. Galeria zdjęć

Miejskie obchody Dnia Edukacji. Galeria zdjęć
13 października w Suwalskim Ośrodku Kultury odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk dla 45 wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów suwalskich publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Dzień Edukacji Narodowej tradycyjnie nazywany jest Dniem Nauczyciela. Nazwa ta funkcjonuje od 1982 roku jako święto wszystkich pracowników oświaty. Wprowadzono je ustawą – Karta Nauczyciela z 1982 r.

– Edukacja jest najważniejszą dziedziną życia społecznego i od niej wszystko się zaczyna. Także nasze marzenia o lepszym świecie mają swój początek w edukacji. To dzięki nauczycielom, którzy są znakomitymi profesjonalistami, istnieje możliwość, aby stawiać czoło wszelkim wyzwaniom dnia codziennego. Dziękuję za wasze zaangażowanie w pracę, za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów – mówił podczas uroczystości Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Prezydent przekazał wiązankę kwiatów dla Małgorzaty Kuszel nauczycielki języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Piłsudskiej z 26-letnim stażem pracy. Przygotowywała ona uroczystość 100-lecia szkoły – 2020 r. i miejskie obchody Roku Aleksandry Piłsudskiej w 2023 r. Przyczyniła się również do wysokiego wyniku z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 (wynik ten był najwyższy w mieście Suwałki i wyższy od średniego wyniku krajowego). Kwiaty od Rady Miejskiej trafiły do rąk Marty Szypulskiej, jednej z nauczycielek najmłodszego pokolenia, a przekazał je Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej w towarzystwie wiceprzewodniczących Jacka Niedźwiedzkiego i Marka Zborowskiego-Weychmana.

W suwalskiej uroczystości wzięli udział: poseł na Sejm Jarosław Zieliński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski, radni Rady Miejskiej, zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski, dyrektor suwalskiej delegatury Kuratorium Oświaty Bożena Obuchowska oraz dyrektorzy placówek oświatowych i szefowie jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawiciele wojska, służb mundurowych i innych instytucji.

Naukę w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczęło w Suwałkach łącznie 11 994 uczniów, tj. o 40 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2022/2023, w tym 1902 przedszkolaków w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkolach publicznych oraz 171 przedszkolaków w przedszkolach niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu (ogółem 2073 dzieci). Rok szkolny 2023/2024 rozpoczęło 1 232 nauczycieli oraz 488 pracowników administracji i obsługi. Zawód nauczyciela jest nadal silnie sfeminizowany. Kobiety stanowią – 80,44 % (991 kobiet), natomiast mężczyźni – 19,56 % (241 mężczyzn).
Top