W Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji Miejskiej Rywalizacji Sportowej w roku szkolnym 2014/2015. Nagrodzone zostały szkoły, nagrodzeni zostali również nauczyciele wychowani fizycznego oraz dzieci. Nagrody i wyróżnienia wręczał prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Wśród szkół podstawowych najlepsze były: SP nr 11 przed SP nr 10 i SP nr 4. Rywalizację gimnazjów wygrali: Gimnazjum nr 7 przed Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 5. Wśród szkól ponadgimnazjalnych najlepsze były: I LO przed II LO i ZST.

Prezydent Cz. Renkiewicz przekazał wyrazy uznania, podziękowania, gratulacje do uczniów ich opiekunów i rodziców. Podkreślił znaczenie aktywności sportowej w życiu każdego człowieka, przypomniał działania samorządu na rzecz stwarzania optymalnych warunków do rekreacji i rozwijania uzdolnień sportowych suwalczan oraz wyróżnienia jakie miasto Suwałki otrzymało, w tym za nakłady finansowe na kulturę fizyczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Zgodnie z regulaminem Miejskiej Rywalizacji Sportowej wszystkie szkoły za udział w rywalizacji otrzymały pamiątkowe dyplomy, a najlepsze szkoły – puchary (za miejsca I-III).

Wyniki Szkoły Podstawowe

Miejsce Szkoła podstawowa Liczba punktów
9 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach 26
8 Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 2
im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach
83
7 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego
w Suwałkach
102
6 Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 5
im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach
128
5 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz
w Suwałkach
179
4 Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 7
w Suwałkach
185
3 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach 308
2 Zespół Szkół nr 10 w SuwałkachSzkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach
317
1 Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi z Suwałkach
521
X ŁĄCZNIE 1 849

 

Wyniki Gimnazja

Miejsce Gimnazjum Liczba punktów
9 Prywatne Gimnazjum w Suwałkach 28
8 Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach 77
7 Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach Gimnazjum nr 2 w Suwałkach 79,5
6 Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 88
5 Zespół Szkół nr 7 w SuwałkachGimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Suwałkach 108,5
4 Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach Gimnazjum nr 4 w Suwałkach 116
3 Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 169
2 Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach Gimnazjum nr 3 w Suwałkach 361
1 Zespół Szkół nr 10 w SuwałkachGimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach 513
X ŁĄCZNIE 1 540

 

Wyniki Szkoły Ponadgimnazjalne

Miejsce Szkoła ponadgimnazjalna Liczba punktów
10 Zespół Szkół nr 3 w SuwałkachIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach 32
9 Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach 38
8 Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach 75
7 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach 111
6 Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach 119
5 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach 159
4 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące
im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach
164
3 Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach 220
2 Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach
296
1 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach
415
X ŁĄCZNIE 1 629

 

Wyróżnienia otrzymali również nauczyciele za wyniki w rywalizacji wojewódzkiej i ogólnopolskiej szkół, a szkoły odebrały czeki o łącznej wartości 87 tysięcy złotych na zakup sprzętu sportowego.

Lp. Szkoła Wartość czeku
1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach 5 000,00
2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach 3 000,00
3. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach 2 000,00
4. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 5 000,00
5. Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach 3 000,00
6. Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach 10 000,00
7. Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach 11 000,00
8. Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach 2 000,00
9. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach 5 000,00
10. Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach 6 000,00
11. Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach 3 000,00
12. Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach 5 000,00
13. Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach 10 000,00
X Razem: 70 000,00