11.725 suwalskich uczniów rozpoczęło dzisiaj nowy rok szkolny 2015/2016. Miejska Inauguracja Roku Szkolnego miała miejsce w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach. Kilkaset uczniów, nauczyciele oraz dyrektorzy suwalskich szkół – to główni goście dzisiejszej uroczystości, w której wziął również Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk z zastępcą Ewą Beatą Sidorek oraz Andrzej Chuchnowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach z suwalskimi radnymi, wiceminister zdrowia Cezary Cieślukowski oraz poseł Bożena Kamińska. Rozpoczęcie roku szkolnego połączone było z oficjalnym otwarciem nowego boiska przy ZS nr 9.

Pierwszy dzień roku szkolnego to duże przeżycie zwłaszcza dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. W tym roku pierwszoklasiści to dzieci z dwóch roczników- urodzone w 2008 oraz w 2009 roku. W Suwałkach jest ich 1047, w tym 641 sześciolatków. Rok szkolny rozpoczyna także 1218 suwalskich nauczycieli i 513 pracowników administracji i obsługi.

– Mam nadzieję, że będzie to dobry rok szkolny. Dla suwalskiego samorządu sprawy oświaty to jedno z najważniejszych zadań, bo dbałość o edukację mieszkańców to jedna z najlepszych inwestycji w przyszłość naszego miasta. Zrobiliśmy w miarę swoich możliwości wszystko, żeby nadchodzący rok był wypełniony rzetelną nauką dla uczniów i spokojną pracą dla nauczycieli oraz wszystkich pracowników suwalskiej oświaty – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk w trakcie swego wystąpienia.

Od 1 września nie będzie żadnych innych zmian w sieci szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Zmienią się za to dyrektorzy czterech jednostek oświatowych.

Pozytywnych zmian w tym roku będzie sporo.

Po pierwsze dobra wiadomość dla rodziców pierwszoklasistów, dzieci z klas drugich szkół podstawowych i pierwszych gimnazjów. Te dzieci otrzymają bezpłatne podręczniki. Natomiast w ramach programu „Wyprawka szkolna” uczniowie klas trzecich szkół podstawowych oraz uczniowie klas czwartych technikum, w rodzinach których kryterium dochodowe wynosi do 574 złotych na osobę mogą ubiegać się o pomoc finansową na zakup podręczników. W przypadku uczniów niepełnosprawnych rodzice mogą ubiegać się o pomoc finansową na zakup materiałów edukacyjnych. W ramach rządowego programu „ Wyprawka szkolna” o pomoc mogą ubiegać się również uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wystarczy do 15 września. złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał.

Będzie realizowany szereg programów we wszystkich szkołach na terenie Miasta po to by dzieci naszych mieszkańców miały jak najlepsze warunki Wychowania i opieki. Dodatkowy koszt wszystkich programów to ponad 1 milion złotych.

Będzie kontynuowany program „Matura klucz do sukcesu” – nie tylko w liceach, ale też w technikach. Każda klasa będzie realizowała dodatkowo 3 godziny zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia będą nastawione przede wszystkim na praktyczne umiejętności, dzięki którym uda się osiągnąć wysokie wyniki z egzaminów maturalnych. Łącznie z zajęć skorzysta 841 uczniów. Zrealizowanych będzie ok. 2871 godzin zajęć.

Kontynuowany będzie również program „Sprawdzian i egzamin – dam radę”. W ramach programu uczniom klas VI szkół podstawowych oraz uczniom klas III gimnazjum przyznane zostaną po 2 godziny dydaktyczne na oddział w celu lepszego przygotowania do egzaminów zewnętrznych. Łącznie z zajęć skorzysta 642 szóstoklasistów i 603 uczniów III klas gimnazjów. Zrealizowanych będzie ok. 2960 godzin zajęć.

To nie jedyne zmiany jakie wejdą w życie wraz z pierwszym tegorocznym dzwonkiem. Jednolite zmiany szykują się w całym kraju.

– Nie będzie już zwolnień z lekcji Wychowania Fizycznego. Z badań wynika, że aż 15 proc. uczniów klas IV-VI szkół podstawowych nie uczestniczy w zajęciach z WF-u. Wyżej jest już tylko gorzej. 23 proc. w gimnazjach i ponad 30 proc. w szkołach ponadgimnazjalnych. Od 1 września uczeń nie będzie mógł być całkowicie zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, ale tylko z wykonywania określonych ćwiczeń – poinformował Prezydent Suwałk – Lekarz ma za zadanie wskazać, jakich ćwiczeń dziecko nie może wykonywać oraz przez jaki okres czasu. W szczególnym przypadkach szkoła może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego tylko na podstawie uzasadnionej opinii lekarza – dodał Czesław Renkiewicz.

Rewolucja dokona się również w szkolnych sklepikach. Koniec ze „śmieciowym jedzeniem” w szkołach. Słodycze, fast-foody, popularne chipsy znikną z menu sklepików szkolnych. Niezdrowego jedzenia nie będzie można również reklamować na terenie szkół.

Co roku w Budżecie Miasta rezerwowane są bardzo duże środki finansowe na remonty i modernizację w suwalskich placówkach oświatowych.

W tym roku przeznaczono na ten cel aż 4 763 482 zł.

Najważniejsze inwestycje to:

  • budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach. Koszt tej inwestycji to 1 521 088,00 – 30% czyli 480 tys. zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa,
  • wybudowano również bieżnię przy Szkole Podstawowej Nr 7 – 358 026 zł. Tu również 30% to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,
  • przeprowadzono I etap termomodernizacji Zespołu Szkół nr 10. Ocieplony został stropodach i wymieniono stolarkę okienną. Całość kosztowała 1 290 000 zł,
  • duży remont przechodzą również dwa ostatnie piętra w Zespole Szkół nr 1. Docelowo zostanie przeniesiony tam Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Dodatkowo w budynku wymieniono windę. Łącznie wszystkie prace pochłoną 983 613 zł.

To największe tegoroczne inwestycje w oświacie. Oprócz tego odbył się szereg remontów: łazienek, stołówek szkolnych czy prac wokół budynków oświatowych.

– Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi suwalskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych życzę dużo zdrowia i wielu sukcesów zawodowych. Rodzicom suwalskich uczniów życzę, aby trud rodzicielski zaowocował rozwojem Waszych dzieci, przynosząc radość i satysfakcję. Uczniom życzę wielu sukcesów edukacyjnych oraz tego, abyście po latach z przyjemnością wspominali okres nauki szkolnej – życzył Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Pięciu dyrektorów suwalskich szkół podczas Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego otrzymało czeki z nagrodami pieniężnymi za wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych oraz ich poprawę względem roku ubiegłego. Czeki otrzymali dyrektorzy szkół podstawowych nr 4 i 6 oraz z Zespołów Szkół nr 2, 8 i 10.