Przy ul. Ciesielskiej zostało otwarte Suwalskie Centrum Inicjatyw Senioralnych. To kolejne z działań podejmowanych w ostatnim czasie w naszym mieście, mających na celu poprawę jakości życia suwalskich seniorów, a także umożliwienie im większego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, edukacji, profilaktyce zdrowotnej, wypoczynku i rekreacji.

– Cieszę się bardzo, że działająca w naszym mieście Rada Seniorów ma tak dużo tak znakomitych pomysłów. Gratuluję realizacji kolejnego czyli otwarcia miejsca, gdzie będą mogli spotykać się suwalscy seniorzy – powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Centrum ma służyć ułatwieniu kontaktów między seniorami, umożliwieniu wymiany informacji, inicjowaniu i wspieraniu działań na rzecz seniorów oraz budowaniu dobrych praktyk.

W najbliższym czasie w Centrum przy ul. Ciesielskiej odbędą się m.in.:

– dyżury konsultacyjne, podczas których, każdy suwalski senior może zaproponować, co warto zmienić, aby Suwałki były miastem przyjaznym seniorom każdy wtorek, godz. 10.00-16.00;

– od listopada – w pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 16.00-18.00 – spotkania z psychologiem;

– raz w tygodniu – spotkania sekcji kabaretowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

– każdy wtorek, godz. 14.00-16.00 – spotkania warsztatowe członków zespołu „Ocean Życia”;

– raz w miesiącu – spotkania z pielęgniarką w zakresie udzielania pierwszej pomocy i domowych sposobów leczenia;

– spotkania brydżowe i szachowe, warsztaty rękodzieła, seniorskie spotkania kolekcjonerów, hobbystów, filatelistów, numizmatyków, przy współpracy z suwalskim oddziałem Polskiego Związku Numizmatyków itp.