Co roku w ostatnią niedzielę września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. Święto uchwaliła Światowa Federacja Głuchych przed 65-laty. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problemy i obawy oraz, prawa i osiągnięcia osób niesłyszących.

Okazuje się, że właściwa edukacja i wsparcie osób głuchych to kluczowy element. Warunkuje on przyszłość osób borykających się z tą niepełnosprawnością. Według szacunkowych danych liczba osób głuchych w Polsce to około pół miliona. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podejmuje działania, które osobom niesłyszącym mają zagwarantować swobodny dostęp do dóbr i usług oraz umożliwić udział w życiu społecznym oraz publicznym.

W przeddzień tego święta, czyli w sobotę 24 września członkowie suwalskiego Koła Polskiego Związku Głuchych oraz osoby zaprzyjaźnione i wspierające organizację wzięły udział w okolicznościowym spotkaniu. Podczas integracyjnego spotkania przyjęto w poczet związku troje nowych członków oraz wręczono pamiątkowy dyplom 90-letniemu seniorowi, stale związanemu z PZG.

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Suwalski samorząd reprezentował prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, którzy przekazali życzenia oraz podziękowali za realizowana współpracę. Poinformowali ponadto o bieżących wydarzeniach w mieście i zadeklarowali dalsze wspieranie organizacji. 

Grzegorz Roszkowski, pełniący funkcję gospodarza oraz będący sekretarzem suwalskiego Koła PZG i tłumaczem języka migowego serdecznie podziękował władzom miejskim i zaprzyjaźnionym instytucjom za okazaną pomoc i prosił o dalsze wspieranie organizacji.

Polski Związek Głuchych jest organizacją ogólnopolską. Koło PZG w Suwałkach zrzesza blisko 200 osób i jest placówką w której osoby głuche, głuchonieme i słabo słyszące uzyskują pomoc w wielu dziedzinach życia, włącznie z usługą tłumacza języka migowego np. w kontaktach z instytucjami i placówkami służby zdrowia. Zakres działalności Związku to integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych oraz także zrzeszanie członków.

Kontakt z przedstawicielami PZG możliwy jest bezpośrednio w siedzibie Koła przy ul. Szkolnej 7 oraz poprzez kontakt telefoniczny pod nr: 87 566-24-98 i 856-534-620, a także drogą emailową: suwalkipzg@6neostrada.pl