Jak informuje portal Wrota Podlasia w dniach 27-28 sierpnia przebywa w Polsce i na Litwie Europejski Koordynator korytarza sieci bazowej TEN-T „Morze Północne – Bałtyk”, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz ministerstw transportu Polski, Litwy, Łotwy i Estonii oraz linii kolejowych polskich i litewskich z wizytą studyjną, której celem jest przedstawienie zaangażowania w przedsięwzięcie, jakim jest „Rail Baltica” oraz pokazanie cennych przyrodniczo obszarów, przez które ma przebiegać szlak.

27 sierpnia goście: Catherine Trautmann, Europejski Koordynator korytarza sieci bazowej TEN-T „Morze Północne – Bałtyk”, przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu, wiceministrowie ds. transportu z Polski – Sławomir Żałobka, Litwy – Saulius Girdauskas, Łotwy – Dins Merirands i przedstawiciele ministerstwa gospodarki z Estonii, a także członek zarządu Polskich Linii Kolejowych – PKP PLK S.A. Piotr Wyborski i dyrektor generalny Kolei Litewskich Stasys Dailydka oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko przejechali szynobusem z Białegostoku przez Suwałki do Trakiszek, a następnie do Kowna.

Z relacji Wrót Podlasia wynika, że wiceminister transportu S. Żałobka przedstawił założenia szlaku kolejowego „Rail Baltica” i przekonywał, że projekt ten jest kluczowy dla wszystkich zaangażowanych stron – krajów partnerskich w projekcie, jak również innych państw sąsiedzkich w UE. – Realizacja „Rail Baltica” znacznie poprawi komunikację między naszymi krajami i ułatwi komunikację na trasie korytarza „Morze Północne – Bałtyk” – dodał.

Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji w obszarze cennym przyrodniczo, niezwykle ważne jest z jednej strony dostosowanie zakresu inwestycji do potrzeb przewozowych i gospodarczych, z drugiej – zapewnienie minimalizacji potencjalnego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji.

W ramach pierwszego naboru dla projektów CEF (instrument finansowy „Łącząc Europę”), który został ogłoszony we wrześniu 2014 r., Polska zgłosiła między innymi zlokalizowany na ciągu „Rail Baltica” projekt modernizacji odcinka Sadowne – Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne. Szacowana wartość tego projektu wynosi 2,7 mld zł. Natomiast projekt modernizacji na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa) wstępnie planowany jest do zgłoszenia w drugim lub trzecim konkursie CEF.

Źródło: Wrota Podlasia