Miasto zacieśni współpracę z Gminą Suwałki

Miasto zacieśni współpracę z Gminą Suwałki

Oba samorządy stworzą tzw. związek ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Przy jego pomocy Miasto i Gmina będą mogły realizować wspólne przedsięwzięcia – głównie inwestycyjne.

 Porozumienie międzygminne powołujące Związek ZIT, które zawrzemy z Gminą Suwałki określi zasady współpracy naszych jednostek samorządu terytorialnego, które stworzą Miejski Obszar Funkcjonalny Suwałk – informuje Prezydent Suwałk – Ideą ZITu jest współpraca na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą zarówno Miasta jak i Gminy Suwałki. Przy pomocy ZIT będziemy mogli realizować wspólne inwestycje dzięki środkom z Unii Europejskiej – dodaje Prezydent Suwałk.

Fundusze na ten cel pochodzić mają z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Top