Miasto wymarzone przez suwalczan

Miasto wymarzone przez suwalczan

Największe badanie opinii mieszkańców grodu nad Czarną Hańczą

Więcej zielni i miejsc do rekreacji, poprawa dostępu do specjalistów w służbie zdrowia, rozbudowa lotniska z możliwością odbywania lotów pasażerskich oraz budowa nowej biblioteki (medioteki) – o tym marzą suwalczanie. Tak wynika z badania „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na miasto” przeprowadzonego przez Centrum Wsparcia Doradczego, a zaprezentowanego w grudniu na spotkaniu w sprawie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk (MOF). W badaniu przeprowadzonym metodą CAWI uczestniczyło 1 175 suwalczan. Takiego badania opinii, przeprowadzonego w tak dużej grupie suwalczan jeszcze nie było.

Suwałki dobrym miejscem do życia

Ponad 2/3 uczestników badania stwierdziło, że Suwałki są dobrym miejscem do życia. Plusem Suwałk są przede wszystkim:
– więzi i tradycje rodzinne,
– bogata oferta oraz infrastruktura sportowa i rekreacyjna,

Dużym uznaniem wśród suwalczan cieszy się organizowany od 15 lat Suwałki Blues Festiwal
– krótki czas dojazdu do pracy, usług i wypoczynku,
– estetyka otoczenia i dobra jakość przestrzeni publicznej,

– dobra jakość oraz czystość powietrza i zieleni.

Słabsze strony Suwałk to przede wszystkim:
– niskie płace i zarobki,
– słaba oferta usług zdrowotnych,
– niska dostępność oraz wysokie ceny mieszkań i domów,
– słabe skomunikowanie z sąsiednimi miejscowościami i miastami.

Wiele negatywnych opinii wśród mieszkańców Suwałk i podróżńych wzbudza dworzec PKS Nova z „niby-poczekalnią”

O czym marzą suwalczanie?

Suwalczanie mają wiele marzeń, ale w sferze publicznej najczęściej marzą o:
– większej liczbie miejsc do rekreacji i terenów zielonych,
– rozbudowie lotniska i możliwości realizacji lotów pasażerskich,

Ogromnym powodzeniem cieszyła się impreza „Odlotowe Suwałki Air Show”, jaka odbyła się na suwalskim lotnisku

– modernizacji lub budowie nowych dworców PKP i PKS,
– poprawie dostępności do specjalistów w służbie zdrowia,
– modernizacji szkół,

Tak wygląda nowy stadion przy Szkole Podstawowej nr 5 wybudowany w latach 2021-2022

– budowie spalarni, podłączeniu nowych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i ograniczeniu smogu.

Suwalczanie chcą też wzmocnienia kształcenia zawodowego i rozwoju infrastruktury turystycznej. Ponadto domagają się lepszej sieci drogowej i poprawy systemu komunikacji miejskiej, np. więcej połączeń w dni wolne i lepsze połączenie osiedli mieszkaniowych
z centrum miasta.

Co najważniejsze w kulturze i sporcie?

Zdaniem badanych w kulturze i sporcie dla suwalczan najważniejsze jest:
– rozwijanie dotychczasowych imprez plenerowych, takich jak Suwałki Blues Festival,
– modernizacja przyszkolnych terenów i obiektów sportowych,

Stadion Szkoły Podstawowej nr 7 po wymianie nawierzchni

– budowa nowego budynku biblioteki (medioteki),

Koncepcja nowego budynku biblioteki (medioteki) w rozwidleniu ulic: gen. K. Pułaskiego i M. Reja

– doposażenie suwalskich instytucji kultury w nowoczesny sprzęt.

Uwagę zwraca relatywnie duży odsetek odpowiedzi (ok. 6%) wskazujących na zaprzestanie finansowania klubu Wigry Suwałki i przeznaczenia tej kwoty na inne przedsięwzięcia sportowe.

Młodzi o Suwałkach

Centrum Wsparcia Doradczego zapytało również młodych suwalczan o opinie. Tutaj wyniki mogą być trochę mniej reprezentatywne, bo w badaniu uczestniczyło tylko 139 osób. Ich zdaniem Suwałki są dobrym miejscem do życia i nauki w szkołach średnich. Znacznie gorzej oceniają ofertę edukacyjną szkoły wyższej. Z badania wynika, że młodych suwalczan po maturze do wyjazdu z Suwałk najbardziej motywuje chęć studiowania gdzie indziej i poznania świata.

Ponad 17 lat temu powstała w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (od niedawna Państwowa Uczelnia Zawodowa)

Zdaniem młodych, Suwałki i okolice dają możliwość utrzymania równowagi pomiędzy życiem rodzinnym a zawodowym oraz możliwość rozwijania kontaktów międzyludzkich. Na Suwalszczyźnie najgorzej jest z wysokością zarobków i osiągnięciem sukcesu zawodowego. Zdaniem 2/3 badanych młodych suwalczan, gdyby zarobki w pracy zdalnej były dość wysokie, to młodzi ludzie byliby skłonni do powrotu i zamieszkania w Suwałkach i okolicy.
A zatem chyba nie jest najgorzej z nami i naszym patriotyzmem lokalnym. Wiemy, czego chcą suwalczanie. Teraz pozostało „tylko” spełnić marzenia suwalczan. Szczegółowe wyniki badania przeprowadzonego przez Centrum Wsparcia Doradczego na stronie: www.um.suwalki.pl

Top