Radni Rady Miejskiej w Suwałkach 28 lutego podjęli Uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, na  mocy której Miasto Suwałki  przekaże suwalskim rodzinnym ogrodom działkowym kwotę 100 tyś. zł w formie dotacji.

Dofinansowanie będzie udzielone do wysokości 50 % nakładów na przedsięwzięcie związane z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej.

Prezydent Czesław Renkiewicz Zarządzeniem Nr 111/2024 ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Suwałki na rok 2024 przeznaczonej w szczególności na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z rodzinnego ogrodu działkowego przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego rodzinnego ogrodu działkowego położonego na terenie Miasta Suwałki.

Wnioski można składać do 15 maja 2024 roku.

Źródło: Mirosław Hartung