Miasto wspiera w dożywianiu

Miasto wspiera w dożywianiu

Ponad 3,5 mln zł rocznie przeznaczamy na pomoc żywieniową dla mieszkańców Suwałk. Korzysta z niej kilka tysięcy osób. Oprócz samorządu w mieście działają różne organizacje takie jak Bank Żywności, który tylko w ciągu 8 miesięcy tego roku przekazał mieszkańcom ponad 30 ton żywności.

– Kwestia dożywiania nie dotyczy tylko osób bezdomnych. Korzystają z niej również mieszkańcy Suwałk będący w trudnej sytuacji materialnej. Są to zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. Angażujemy w to nie tylko środki finansowe ale również pracę wielu osób – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

W Suwałkach pomoc żywieniową osobom potrzebującym świadczą:

  •      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w roku 2023, pomocy udzielono 1.757 osobom na kwotę 2 mln zł.

Pomocy udzielono na wydawanie gorących posiłków w szkołach i przedszkolach a także na terenie miasta. Skorzystało z tego 639 osób. 35 mieszkańcom dowożono jedzenie do domu. Przyznano też świadczenie pieniężne na zakup posiłku dla 1 482 osób na kwotę 1.4 mln zł.

W Suwałkach działa też program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia. Skorzystało z niego 247 osób, a łącznie wydano na to 0,4 mln zł.

  • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aleksandra – Jadłodajnia
  • W Jadłodajni dziennie wydawanych jest ok. 60 porcji posiłków. Zapisanych do stałego korzystania ze wsparcia jest 40 osób bezrobotnych, w tym 6 kobiet oraz 32 osoby bezdomne. Miasto dopłaca do funkcjonowania jadłodajni 70.000 zł.
    Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok

10.000 zł suwalski samorząd dopłaca do działalności Banku Żywności, który w okresie styczeń/sierpień 2023 r. wydał ponad 34 tony żywności czternastu organizacjom działającym na terenie Suwałk. Wartość przekazanej pomocy to blisko 0,6 mln zł.

Top