Prezydent Suwałk podpisał w poniedziałek (4 marca) umowę z Dariuszem Ułanowiczem, Prezesem Zarządu SL SALOS, która opiewa na kwotę 42 000 zł i zakłada realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Suwałk.

– Cieszę się, że ta organizacja skutecznie angażuje się w krzewienie wśród dzieci i młodzieży zaangażowania w sport oraz zdrowy tryb życia. Uzupełniacie Państwo ofertę wielu klubów i akademii sportowych z Suwałk – informuje Czesław Renkiewicz – Dziękuję również za zaangażowanie w rozwój Suwałk i skuteczne doprowadzenie do realizacji jednego z projektów z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, który wybudowaliśmy i oddaliśmy do użytkowania w ubiegłym roku.  Mam nadzieję, ze dzieci skupione wokół SALOS i nie tylko chętnie korzystają z nowego boiska – dodał Prezydent Suwałk.

Zadanie na które SALOS otrzymał z Miasta 42.000 zł polegać będzie na wsparciu młodzieży trenującej w strukturach Stowarzyszenia oraz dzieci, które oczekują uczestnictwa w rywalizacji sportowej, a z różnych przyczyn nie mogą tego robić w innych klubach czy stowarzyszeniach. Realizowane będą zajęcia ruchowe, pozalekcyjne poprzez prowadzenie regularnych treningów w dyscyplinach: piłka nożna czy piłka siatkowa. Dzieci będą również brały udział w wyjazdach na imprezy rangi mistrzowskiej w celu reprezentowania Miasta Suwałki na arenach ogólnopolskich.