Wciąż nie ma twórczości Marii Konopnickiej na liście lektur w polskich szkołach średnich przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do 13 maja trwają konsultacje publiczne dwóch projektów nowelizacji rozporządzeń ministra edukacji w sprawie podstawy programowej. W wersji rozporzadzenia opublikowanej 23 kwietnia nadal nie ma twórczości Marii Konopnickiej.  W lutowych prekonsultacjach zmian w podstawie programowej języka polskiego w liceach i technikach MEN zaproponował wykreślenie „Wyboru wierszy” M. Konopnickiej z listy lektur uzupełniających w polskich liceach i technikach. Pomysł ten bardzo nie spodobał się mieszkańcom Suwałk, dla których jest ona nie tylko autorką „Roty” i „Baśni o krasnoludkach i sierotce Marysi”, ale przede wszystkim jest najbardziej znaną suwalczanką mającą znaczący wpływ na tożsamość lokalną.  27 marca stanowisko w  obronie „Roty” i M. Konopnickiej jednogłośnie przyjęli przyjęli sywalscy radni. Jak przekazała PAP dr Kinga Białek ze Szkoły Edukacji PAFW i UW, w prekonsultacjach zgłoszono 11 tys. uwag dotyczących języka polskiego. Niestety MEN nie uwzględnił uwag dotyczących przywrócenia twórczości M. Konopnickiej do podstawy programowej, która ma obowiązywać od nowego roku szkolnego.

Pisarka ważna dla Polaków

M. Konopnicka urodziła się 23 maja 1842 r. w Suwałkach. Jest to postać bardzo ważna dla suwalskiej wspólnoty lokalnej, ale nie tylko. Przypomnijmy, że doceniając literacki dorobek pisarki oraz jej wkład w działalność patriotyczną, Sejm ustanowił rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej. Sejm postanowił uhonorować jedną z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej, twórczynię „Roty” – głosiła treść uchwały przyjętej wówczas przez Izbę. Posłowie opisali w niej życiorys Konopnickiej oraz jej dorobek literacki. „Dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901-1902 i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze” – napisali posłowie w uchwale. Wśród głosujących za tą uchwałą były posłanki tworzące obecne kierownictwo MEN. Po niespełna dwóch latach okazuje się, że twórczość M. Konopnickiej już nie zasługuje na to, by uczniowie polskich szkół średnich ją poznali i proponuje się wykreślenie pozycji „Maria Konopnicka. Wybór wierszy” z podstawy programowej.

Postać ważna dla suwalczan

M. Konopnicka jest niezwykle ważną postacią dla suwalczan, nie tylko jako pisarka, ale i dla tożsamości lokalnej suwalczan. Tak było zawsze. Na początku XX wieku z okazji 25-lecia pracy literackiej M. Konopnickiej wysłali do niej adres hołdowniczy. Śladów pamięci o słynnej rodaczce w Suwałkach nie brakuje. W maju 1963 r. przekazano do użytku budynek Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej przy ul. T. Noniewicza. Dziesięć lat później zorganizowano Muzeum im. Marii Konopnickiej. Imię poetki nosi główny suwalski plac oraz biegnąca wzdłuż niego ulica. Jest ona patronką Przedszkola nr 10, Szkoły Podstawowej przy ul. T. Kościuszki i I Liceum Ogólnokształcącego. W mieście są dwa jej pomniki, ławeczka
i szlak turystyczny, któremu patronuje. Nie ma cienia wątpliwości, że wykreślenie twórczości M. Konopnickiej z podstawy programowej może znacząco osłabić zainteresowanie tą postacią, bo kto będzie chciał odwiedzać rodzinne miasto pisarki, o której nie usłyszy w szkole. Nic dziwnego, że wielu suwalczan wyraziło negatywną opinię o zamiarach MEN.

Na szczęście nauczyciel ma możliwość wybrania dwóch dowolnych książek spoza listy. Wyboru może dokonać wspólnie z uczniami, biorąc pod uwagę ich preferencje, charakterystykę regionu, czy inne przesłanki. Mamy nadzieję, że nauczyciele w suwalskich szkołach wybiorą tworczość M. Konopnickiej. Gorzej będzie w innych polskich szkołach.