Certyfikaty Małego Matematyka zdobyły dzieci, które uczestniczyły w kolejnym Międzyprzedszkolnym Konkursie Matematycznym „Kolorowe Liczby” zorganizowanym w Przedszkolu nr 2. W konkursie wzięły udział dzieci 5 i 6-letnie z Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 4 w Suwałkach. Konkurs zorganizowały nauczycielki Halina Górowska, Ewa Kozłowska i Beata Sokołowska.

Celem konkursu było wspieranie uzdolnień matematycznych przedszkolaków, prezentowanie wiadomości i umiejętności zdobytych w tym zakresie w przedszkolu oraz zacieśnianie współpracy między placówkami.

Dzieci rozwiązywały zadania matematyczne z zakresu przeliczania, dodawania , odejmowania, klasyfikowania, porównywania, pomiaru długości i różnych sposobów mierzenia, znajomości figur geometrycznych i orientacji przestrzennej. Prezentowały wysoki poziom wiedzy matematycznej.

Dzieci otrzymały  również nagrody książkowe z przyborami matematycznymi. Konkurs przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, iż wspólne zmagania w Konkursie zachęcą przedszkolaków i przyszłych uczniów klasy pierwszej do polubienia matematyki w szkole.