LXIII sesja suwalskiej RM

LXIII sesja suwalskiej RM

Prezentujemy porządek porządek obrad LXIII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 6 listopada  o godz. 15:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2. Ślubowanie radnej.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr LXII/2023 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 2023 r.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 25 października 2023 roku.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.
8. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach. – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach; – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.
9. Podjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie odstąpienia od utworzenia czwartego Żłobka Miejskiego w Suwałkach przy ul. Nowomiejskiej 10.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 r.
12. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
13. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Top