Do 30 września można składać wnioski o realizację inwestycji w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.Prezydent Miasta Suwałki przypomina, że celem przyspieszenia wykonania zadań poprawiających warunki życia mieszkańców lub warunki prowadzenia działalności usługowej i przemysłowej przyjęto w Suwałkach formę realizacji inwestycji polegającej na współudziale finansowym Miasta i Inicjatora.

Wnioski mogą być składane przez podmioty gospodarcze, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. W ramach wyżej wymienionej inicjatywy możliwa jest realizacja na terenie Suwałk takich zadań jak:

  • budowa i remont: ulic, chodników, parkingów,
  • budowa obiektów i tworzenie terenów sportowych, rekreacyjnych,
  • innych mieszczących się w ramach zadań własnych miasta lub wpływających w zasadniczym stopniu na wizerunek i funkcjonowanie Miasta.

Wnioski o realizację inwestycji:

  • w trybie inicjatywy lokalnej realizowanych zgodnie z Uchwałą NR XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. oraz z Uchwałą NR XLVII/514/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2014 r.
  • w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych realizowanych na podstawie Zarządzenia NR 223/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 czerwca 2015 r.

należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, w pokoju Nr 5 w terminie do dnia 30 września bieżącego roku.

Szczegółową informację można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (www.um.suwalki.pl) lub pod numerem telefonu (85) 5628285 od poniedziałku do piątku w godz. 7,30-15,00 .