Lipcowa sesja

Lipcowa sesja

Nadanie nazw nowopowstałym ulicom, zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany w tegorocznym budżecie Suwałk zajęły najwięcej czasu suwalskim radnym w czasie lipcowej sesji Rady Miejskiej. Rozpatrzyli oni też skargi na działalność Prezydenta Miasta Suwałk oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Odrzucili także petycję w sprawie zaprzestania segregacji sanitarnej. Radni po raz kolejny obradowali w sposób hybrydowy: część była w sali obrad w ratuszu, a część zdalnie uczestniczyła w sesji.

Nowe nazwy

Radni nadali nowe nazwy dwóm ulicom. Ulica łącząca ul. Nowomiejską z ul. gen. K. Pułaskiego otrzymała nazwę: Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego – wybitnego polskiego muzyka, kompozytora i dyrygenta. Skomponował on cztery opery, osiem symfonii i wiele różnych utworów orkiestrowych, koncertów instrumentalnych, oprawę chóralną wielu teksów religijnych, a także utwory kameralne i instrumentalne. W Suwałkach pojawiał się na Letniej Filharmonii AUKSO.

Z kolei ulica odchodząca od ul. Armii Krajowej w kierunku centrum handlowego otrzymała nazwę: generała Stanisława Maczka – polskiego dowódcy wojskowego w czasie I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej. Dowodzona przez niego 1. Dywizja Pancerna w latach 1944-45 przeszła szlak bojowy przez Francję, Belgię, Holandię i Niemcy. Dywizja odegrała znaczącą rolę w bitwie pod Falaise i wyzwalaniu Bredy oraz Wilhelmshaven.

Miejscowe plany i inne

Radni zmienili miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piaskowej oraz terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą. Zdecydowali też o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu obszaru ograniczonego ulicami Turkusową, Brylantową, Bursztynową i ulicą Dubowo I. Dokonali też zmian w tegorocznym budżecie Suwałk oraz zapoznali się z informacją z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód.

Wnioski i oświadczenia radnych

Tadeusz Czerwiecki zwrócił uwagę na problem uszczelnienia systemu odbioru śmieci z boksów śmietnikowych. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz poinformował, że suwalski ZBM TBS wprowadził pilotaż na Osiedlu Północ z wiatą śmietnikową zamykaną na kartę magnetyczną oraz wyposażoną w monitoring. Zauważył też, że jest potrzeba wspólnych działań zmierzających do ograniczenia kosztów przy wywozie śmieci, co będzie oznaczało niższe opłaty ponoszone przez mieszkańców. Zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna poinformował, że system wywozu śmieci dobrze funkcjonuje w zabudowie jednorodzinnej, znacznie gorzej jest w zabudowie wielorodzinnej. Trzeba wspólnych działań, żeby to zmienić.

Jacek Roszkowski zapytał o sposób uczczenia jubileuszu 30-lecia Galerii Chłodna 20. Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury Alicja Andrulewicz poinformowała, że podczas ostatniej tegorocznej wystawy w Galerii Chłodna 20 będzie podsumowanie jej jubileuszu 30-lecia. Jarosław Schabieński zapytał o przebieg prac przy przejęciu Bursy Szkolnej przez Zespół Szkół nr 4. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że po przyjęciu uchwały przez większość radnych na tej sesji, będzie mógł podpisać umowę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w sprawie przejęcia bursy i nie dostrzega tutaj żadnych zagrożeń dla działania tej placówki. Radny zwrócił się również z prośbą o przyspieszenie prac przy budowie oświetlenia przy ul. M. Reja w kierunku cmentarza. Cz. Renkiewicz wyraził przekonanie, że te prace powinny zakończyć się jeszcze w wakacje.

Jacek Niedźwiedzki zapytał o sytuację w Agencji Ares i odwołanie przedstawiciela samorządu suwalskiego z jej Rady Nadzorczej. Prezydent Suwałk zadeklarował wystąpienie do samorządowych władz województwa podlaskiego z prośbą o jednoznaczne określenie intencji, co do przyszłości tej Agencji. Po ostatnich zmianach w statucie Aresu, najprawdopodobniej nie będzie przedstawiciela samorządu miejskiego w Radzie Nadzorczej tej Agencji. Najwyraźniej samorząd województwa podlaskiego chce zostać jedynym właścicielem Aresu.

Adam Ołowniuk zaapelował o zamontowanie kamer przy stacjach roweru miejskiego, które ograniczyłyby skalę dewastacji rowerów. Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że do dewastacji najczęściej dochodzi poza stacjami Suwera i montaż kamer nie rozwiąże tego problemu. Na pewno firma zarządzająca systemem będzie egzekwować kary za niszczenie rowerów.

Karol Korneluk zapytał o stan prac przy wydaniu Suwalskiego Słownika Biograficznego. Dyrektor Muzeum Okręgowego Jerzy Brzozowski poinformował, że w połowie sierpnia słownik będzie dostępny dla wszystkich, a na jego wydanie przeznaczono ok. 230 tys. zł z budżetu miejskiego. Radny zapytał też o przyczynę dużej liczby odrzuconych wniosków w naborze do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku. Prezydent Suwałk poinformował, że złożone wnioski weryfikował zespół z udziałem radnych. Zdaniem Cz. Renkiewicza lepiej byłoby gdyby o tym, który wniosek zostanie zrealizowany, decydowali suwalczanie, a nie względy formalne. Wnioskodawcy mogą skorzystać z procedury odwoławczej. Jarosław Kowalewski zapytał o przygotowania do czwartej fali pandemii, która może wkrótce nadejść. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że po poprzednich falach pandemii samorząd ma odpowiednie środki sanitarne, wypracowane procedury i sprzęt do zdalnego nauczania. Niestety wciąż nie najlepiej jest ze szczepieniami przeciw COViD-19 w Suwałkach. Do dnia sesji dwoma dawkami zaszczepiło się zaledwie ok. 38% suwalczan. Samorząd miejski współpracuje też z Wojewodą Podlaskim, który ma największą rolę w sprawie przeciwdziałania epidemii.

Lipcowa sesja odbywała się w sposób hybrydowy, czyli on-line i stacjonarnie w ratuszu. Nie wiadomo w jaki sposób odbędzie się następna sesja 29 września. Wszystko będzie zależało od stanu epidemii i zachorowań na COViD-19

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl oraz uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Top