Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zaprasza do udziału w siedemnastej edycji konkursu literackiego „Suwalskie limeryki latem” pt. „Tarsjusz i inne zwierzęta”.
W tej edycji konkursu, z okazji obchodów Roku Wisławy Szymborskiej, specjalnie cenione będą utwory na temat „Tarsjusz i inne zwierzęta”. Celem konkursu jest popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak mało znanej formy literackiej jaką jest limeryk, promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny na mapie kulturalnej Polski, odkrywanie i wspieranie talentów literackich rodzimych i przyjezdnych, wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej.
Konkurs zorganizowano pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza. Prace konkursowe (w 3 egzemplarzach) należy dostarczyć do 31 lipca 2023 r. do Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Szczegóły w regulaminie na stronie: http://bpsuwalki.pl/wp-content/uploads/2023/06/XVII-edycja-Suwalskie-Limeryki-Latem.pdf
Honorowy Patronat: Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk. Organizatorzy: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Stowarzyszenie Kulturalne Bibliofil, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Partnerzy: Urząd Miejski w Suwałkach, Powiat Suwalski. Patronat medialny: „Niebywałe Suwałki”, „DwuTygodnik Suwalski”.