W słoneczny dzień 30 kwietnia pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego rozpoczęli dwudziesty rok monitoringu ptaków jeziora Wigry. Obserwowanych było prawie 1900 ptaków z 31 gatunków. Najliczniejszym gatunkiem był jak zwykle kormoran – ponad 900 osobników i około 200 gniazd w kolonii na Wyspie Mysiej. Do kolonii kormoranów w tym roku dołączyły … gawrony, zakładając kilkadziesiąt gniazd na olchach. Jest to nowy gatunek lęgowy na terenie Parku. Łączna liczebność perkoza dwuczubego wyniosła 257 osobników, przebywających głównie w parach. Na jeziorze pracownicy WPN obserwowali również 244 czaple białe, w tym kolonię lęgową złożoną z ponad 100 gniazd w trzcinowisku. Na Wigrach pływało 110 gągołów, a większość z nich była rozbita na pary lęgowe. Stwierdzone tylko 44 łabędzie nieme to najniższa w całym okresie monitoringu liczebność tego gatunku na Wigrach. Niska była liczebność krzyżówki – 34 osobniki, głównie samce. Obserwowali również 17 nurogęsi, 7 par krakw, 2 pary gęgaw i nielęgowe stado 113 czernic. Na jeziorze odzywało się kilka bąków i przebywały 3 piskliwce. Obserwowaliśmy po kilkanaście mew białogłowych i srebrzystych, 10 śmieszek, 4 mewy siwe, 8 rybitw rzecznych i 2 czarne. Nieliczne były ptaki z rzędu wróblowych: wrona, sroka, kruk, dymówka, trzciniak, rokitniczka, brzęczka i potrzos. Ptaki drapieżne reprezentowały 4 bieliki, 3 błotniaki stawowe i 2 myszołowy.
Dorota Zawadzka i Grzegorz Zawadzki
Zdjęcia Grzegorz Zawadzki

Źródło: WPN