Licealiści na „piątkę”

Licealiści na „piątkę”

Bardzo dobre wyniki osiągnęli maturzyści z suwalskich liceów w czasie tegorocznego egzaminu maturalnego. Jak wynika z informacji opublikowanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży, tradycyjnie najlepsze w Suwałkach wyniki osiągnęli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej. Wśród największych szkół w podlaskim I LO uzyskało na poziomie podstawowym: trzeci średni wynik w województwie z języka polskiego, piąty średni wynik z matematyki i siódmy z języka angielskiego. Gorzej poszło uczniom suwalskich techników.

Dobrze w liceach

Najlepsze średnie wyniki z matury ze wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym osiągnęli absolwenci I LO: z języka polskiego (63,7%), matematyka (74%), język angielski (84,5%). I są to jedne z najwyższych średnich wyników w województwie podlaskim. Bardzo dobre średnie wyniki osiągnęli też maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. inż. Z. Podhorskiego (jęz. polski – 63,5%, matematyka – 70,4%, jęz. angielski – 76,5%) oraz z III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego (jęz. polski – 62,6%, matematyka – 66,5%, jęz. angielski – 82,7%).

Maturę zdało 85% absolwentów suwalskich liceów. To znacznie lepiej od maturzystów z Łomży (81% zdanych matur) oraz tylko nieco gorzej od białostockiej średniej zdanych matur (86%). Z danych OKE wiemy, że w suwalskim II LO zdało 98,6%, w I LO – 97,1%, a w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego zdało 97%. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali w czerwcu jednego egzaminu mogą spróbować zdać go 8 września.

Słabiej w technikach

Gorzej poszło absolwentom suwalskich techników. Najlepsze wyniki osiągnęli maturzyści z Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 (jęz. polski – 52,8%, matematyka – 45,7%, jęz. angielski – 66,9%). Maturę zdało tylko 57% uczniów suwalskich techników. Znacznie lepiej poszło absolwentom techników w Białymstoku (82% zdanych matur) i w Łomży (64% sukcesów). Z informacji OKE wynika, że w suwalskim Technikum nr 4 (Zespół Szkół nr 4) maturę zdało 65,8%, w Technikum nr 3 (ZST) – 59,5% i w Technikum nr 2 (Zespół Szkół nr 6) – 54,7% zdanych matur.

Tegoroczna matura była zdawana w trudnych warunkach epidemii. A przygotowania do niej zostały zakłócone przez liczne ograniczenia wprowadzone w ostatnich tygodniach przed maturą. Jak wynika z danych podanych przez OKE w Łomży 75% suwalskich maturzystów zdało maturę. To więcej niż wynosi średnia krajowa – 74% i nieco mniej niż średnia wojewódzka – 75,8% zdanych matur.

To była jedyna matura w historii, którą absolwenci szkół średnich zdawali w czerwcu a nie w maju, jak zwykle. Bardzo długo musieli też czekać na wyniki egzaminów.

Top