W tym roku Miasto zainwestowało ponad 300 tys. zł w sieć światłowodową na potrzeby monitoringu miejskiego. Dodatkowo zostanie zainstalowanych 8 nowych kamer, które będą podłączone do systemu monitoringu. W sumie będzie ich 34 w całym mieście.

– W tym roku realizowaliśmy dużą inwestycję polegającą na wybudowaniu kanalizacji kablowej na ulicy Kościuszki i Lityńskiego o łącznej długości 535 metrów oraz linie zasilające punkty kamerowe o łącznej długości 539 metrów – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Ponadto wykonano roboty teletechniczne polegające na wciąganiu w kanalizację światłowodów w następujących odcinkach: Urząd Miasta- Policja, Urząd Miasta – Kościuszki, Aquapark- Policja, SOK- Policja, Midicentrum- Policja, Kościuszki- 24 Sierpnia.

Dzięki temu cały system monitoringu miejskiego spina teraz szybki światłowód, a obraz z kamer przenoszony jest do centrum monitoringu miejskiego z większą szybkością i lepszą jakością.

Dodatkowo ogłoszono dodatkowe przetargi na montaż nowych kamer do systemu monitoringu miejskiego. 3 zupełnie nowe kamery są właśnie instalowane w rejonie Serca Suwałk, przy restauracji Finezja na Chłodnej oraz na parkingu przy ul. Muzycznej. Kolejne 3 zostaną zainstalowane: przy Aquaparku, obok nowego Miejskiego Placu Zabaw przy Aquaparku oraz w okolicy Hotelu Loft. Kolejna nowa kamera została zainstalowana na rondzie Sybiraków przy stadionie piłkarskim na Zarzeczu, a ostatnia z nowych kamer powstała przy placu Zabaw na ul. Putry.

– Nowe kamery są instalowane właśnie wokół placów zabaw między innymi przy Aquaparku i ulicy Putry. To właśnie przy tym drugim placu zabaw dochodziło do wielu aktów wandalizmu w ostatnim czasie. Dlatego też na moje polecenie zamontowano tam kamerę – tłumaczy prezydent Suwałk.

Dodatkowo na wszystkich placach zabaw, siłowniach i boiskach będących w zarządzie Miasta, wykonywane są cotygodniowe przeglądy przez Zarząd Dróg i Zieleni. Raz dziennie przeprowadzane są prace porządkowe przez brygadę sprzątającą, zarówno terenów placów zabaw jak i terenów przyległych. Na placu przy ul. Putry – o czym kilkakrotnie informowały media – skradziono aż dwa razy furtkę ogrodzeniową. Nowa furtka została już zamontowana w sposób uniemożliwiający jej zdjęcie.

Dodatkowo w celu wzmożenia kontroli terenów rekreacyjnych uzgodniono codzienne patrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej w sąsiedztwie placów zabaw. Te działania powinny wyeliminować bezmyślne akty wandalizmu miejsc, które mają służyć mieszkańcom naszego miasta.