Suwałki będą gospodarzem 70. Mistrzostw Polski juniorów, które odbędą się w pierwszy weekend lipca przyszłego roku na zmodernizowanym stadionie w Suwałkach. Miejscowy obiekt zyskał nową bieżnię, zbudowano krytą trybunę oraz przygotowano tereny rozgrzewkowe. Zawody będą ostatnim sprawdzianem formy dla juniorów przed mistrzostwami świata w tej kategorii wiekowej, które odbędą się w Kazaniu.

– Jestem zaszczycony, że Suwałki, pierwszy raz w swojej historii, będą gościć najlepszych polskich juniorów. Zrobimy wszystko aby to były najlepsze mistrzostwa, z których i miasto i PZLA będą zadowoleni. – powiedział odbierając dokument potwierdzający przyznanie miastu prawa do goszczenia czempionatu prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Dziś w siedzibie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki organizatorom głównych imprez sezonu 2016 wręczono stosowne nominacje oraz dyskutowano m.in. o aspektach związanych z promocją i popularyzacją imprez.

Źródło: strona internetowa PZLA

Suwalski stadion LA, na którym odbędą się przyszłoroczne zawody, przeszedł gruntowny remont.

Ciekawostką tej inwestycji jest nowa zadaszona trybuna o pojemności ponad 1000 miejsc siedzących pod którą będzie znajdować się bieżnia przeznaczona do rozgrzewki. Zestaw urządzeń lekkoatletycznych znajdujących się na arenie przeznaczonych do pozostałych konkurencji:

 • dwukierunkowa podwójna skocznia do skoku w dal i trójskoku o szerokości rozbiegu 2×1,22 m (skok w dal i trójskok do jednej wspólnej piaskownicy).
 • skocznia do skoku wzwyż w południowym zakolu bieżni okrężnej. Rozbieg posiada promień R=25 m.
 • skocznia do skoku o tyczce zlokalizowana na północnym zakolu bieżni okrężnej. Szerokość rozbiegu 1,22 m.
 • rów z wodą do biegu z przeszkodami, zlokalizowany w zakolu północnym.
 • dwie rzutnie do pchnięcia kulą rozmieszczone w przeciwległych zakolach.
 • rzutnia z klatką do rzutu dyskiem i młotem na zakolu południowym.
 • dwie rzutnie do rzutu oszczepem w zakolu północnym i południowym.

Aby spełnić wymogi PZLA dotyczące obiektów III klasy krajowej kompleks musi posiadać również obiekty lekkoatletyczne treningowo-rozgrzewkowe.

 • rzutnia do pchnięcia kulą
 • bieżnia prosta 80m z rozbiegiem do skoku w dal i rozbieg do skoku wzwyż – czterotorowa bieżnia prosta o dystansie 80m z polem startu o długości 3m i polem zatrzymania o długości 17m. Skrajny tor bieżni stanowi jednocześnie rozbieg do skoku w dal, zakończony piaskownicą z łapaczami piasku. Bieżnia pokrywa się częściowo z rozbiegiem do skoku wzwyż.
 • bieżnia prosta 60m pod trybuną
  czterotorowa bieżnię prostą o dystansie 60 m z polem startu o długości 3 metrów i polem zatrzymania o długości 17 metrów o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej Z obu stron bieżni znajduje się wymagana przestrzeń bezpieczna o szerokości 1m.