Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach i lekarze z Białorusi będą prowadzić wspólne badania naukowe, wprowadzać nowe metody oraz wymieniać się doświadczeniami z zakresu nauki, profilaktyki i organizacji leczenia – tak wynika z porozumienia podpisanego 24 czerwca.

Podpisy na dokumencie złożył Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Adam Szałanda i Naczelnik Zarządu Ochrony Zdrowia Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Grodnie dr. med. Andrzej Striżak.

Porozumienie zakłada również współpracę obu podmiotów między innymi w zakresie edukacji i szkoleń, wymiany personelu, przedsięwzięć na rynku medycznym oraz wspólnych usług medycznych dla pacjentów po obu stronach granicy.

Bezterminowa i wielopłaszczyznowa współpraca Polsko–Białoruska to głównie działania w kierunku podwyższania zakresu i jakości usług, ale również możliwość pozyskiwania środków na rozbudowę infrastruktury czy zakup nowoczesnego sprzętu.

Do tej pory, dzięki współpracy transgranicznej z Białorusią, w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udało się między innymi rozbudować i wyremontować Gabinet Chemioterapii i Oddział Onkologii Klinicznej i Hematologii. Realizowane były również projekty z zakresu szkoleń.

Źródło: strona internetowa Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach