Od 12 sierpnia kierowcy mogą już korzystać z drogi ekspresowej S61 od Kolna do Suwałk i dalej do granicy z Litwą. Do ruchu udostępniony został ostatni z trzech fragmentów tej trasy w województwie warmińsko-mazurskim od węzła Ełk Południe do miejscowości Wysokie (węzeł Kalinowo) o długości około 23 km, stanowiący fragment międzynarodowego szlaku Via Baltica.

Budowa S61 Ełk Południe – Wysokie (węzeł Kalinowo) była realizowana w systemie Projektuj i buduj. W ramach inwestycji powstał odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym wraz z drogami serwisowymi. Wyremontowano także wybrane drogi lokalne oraz zbudowano urządzenia ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstał m.in. węzeł Ełk Wschód i 24 obiekty inżynierskie. Inwestycja objęła wykonanie 19,5 km drogi S61 oraz 3,4 km drogi S16 od węzła Ełk Wschód do połączenia z obwodnicą Ełku. Nawierzchnia drogi na odcinku S61 została wykonana z betonu cementowego, a na S16 z betonu asfaltowego i dostosowana do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni 11,5 tony na oś.

Wykonawcą blisko 23-kilometrowego fragmentu trasy Ełk Południe – Wysokie, o wartości 685,9 mln zł, jest konsorcjum firm Trakcja SA Warszawa (lider), Mostostal Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.).

S61 – Via Baltica

Droga ekspresowa S61 będzie miała docelowo około 220 km długości i przebiegać przez trzy województwa: mazowieckie (19,5km), podlaskie (ok. 134,3 km) i warmińsko-mazurskie (66,4 km).

W województwie podlaskim kierowcy korzystają już z przeszło 121 km drogi ekspresowej S61. W grudniu 2022 r. oddany został do ruchu przygraniczny odcinek Suwałki – Budzisko, a w czerwcu bieżącego roku węzeł Łomża Zachód. Wraz z nim udostępniono 7-kilometrowy odcinek „eski” Łomża Południe – Łomża Zachód.

Obecnie trwają jeszcze prace przy budowie ostatniego w województwie podlaskim odcinka S61 – od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno (12,9 km), stanowiącego obwodnicę Łomży. Wykonawca ma za zadanie udostępnić ją do ruchu, na zasadzie przejezdności jednej jezdni, w połowie 2024 roku.

W województwie mazowieckim (na styku z woj. podlaskim) trwa jeszcze budowa odcinka S61 od węzła Ostrów Mazowiecka Północ (skrzyżowanie z S8) do Śniadowa o długość 19,5 km. Ten fragment S61 jest planowany do udostępnienia kierowcom w październiku 2023 roku.

Budowa drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie. Wspólnie z drogą ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok na odcinku Warszawa – Ostrów Mazowiecka, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica. Docelowo przejmie on ruch tranzytowy pomiędzy Europą Zachodnią i krajami bałtyckimi.

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko, odcinek Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Wartość dofinansowania z UE wynosi 379,6 mln euro.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury