10 tysięcy 885 zł i 89 groszy zebrano 1 listopada  w dzień Wszystkich Świętych, podczas  trzeciej kwesty na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bakałarzewskiej. Pieniądze ze zbiórki  tak jak w latach poprzednich przeznaczone zostaną na renowację starych nagrobków nekropolii.

Organizatorem zbiórki,  był Oddział Akcji Katolickiej przy parafii konkatedralnej św. Aleksandra przy dużym wsparciu proboszcza parafii Kazimierza Grybosia.

Kwesta rozpoczęła się  na cmentarzu o godzinie 9.00.  Pieniądze zbierali posłowie – Bożena Kamińska i Jarosław Zieliński , wiceminister zdrowia Cezary Cieślukowski,  Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz , radni Rady Miejskiej w Suwałkach,  ludzie kultury i młodzież.

W 2013 roku, podczas pierwszej takiej zbiórki, zebrano ponad 8 tysięcy złotych. Udało się za nie odnowić jeden z najstarszych na parafialnym cmentarzu dziewiętnastowieczny nagrobek komisarza Sylwestra Obrębskiego.

W ubiegłym roku dzięki hojności suwalczan zebrano już ponad 12 tysięcy złotych. Przeznaczone je na wykonanie odlewów żeliwnych, głównie krzyży według wzorów z końca XIX wieku. Zamontowano je w nagrobkach kamiennych z ułamanymi krzyżami przy głównej alei cmentarnej.

Akcji patronuje „DwuTygodnik Suwalski”.