Kulturalne i sportowe wybory suwalczan w 2021 roku

To zestawienie pokazuje co suwalczan najbardziej interesuje w kulturze i sporcie. Czyją ofertę najczęściej wybierali w 2021 roku. Z tego rankingu wynika, że najwięcej mieszkańców Suwałk pojawiło się w aquaparku, halach przy ul. Wojska Polskiego oraz w placówkach Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej. I we wszystkich tych obiektach statystycznie każdy suwalczanin pojawił się przynajmniej raz w roku, a w przypadku aquaparku nawet dwa razy w roku. Pierwszą dziesiątkę zamykają: stadion piłkarski, pływalnia przy ul. Wojska Polskiego i Muzeum Okręgowe przy ul. T. Kościuszki 81. Poza pierwszą dziesiątką uplasowały się m.in. Galerie: Stara Łaźnia i Chłodna 20.

Zestawienie przedstawia frekwencję w suwalskich obiektach sportowych i kulturalnych w 2021 roku, w którym obowiązywały różnorodne ograniczenia związane z pandemią. Największe z nich dotyczyły pływalni przy ul. Wojska Polskiego, która przez trzy czwarte roku 2021 była zamknięta. Dane pochodzą z rocznych sprawozdań przygotowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej, Muzeum Okręgowe i Suwalski Ośrodek Kultury. Częściowo są to dane szacunkowe, a częściowo opierają się na elektronicznych systemach rejestracji np. czytelników w Bibliotece. W przypadku SOK-u wybrano tylko obiekty, co do których możliwe było ustalenie liczby odwiedzających suwalczan.
W zestawieniu z założenia pominięto szkolne zajęcia edukacyjne, oczywiście o ile to było możliwe do wykonania.

Top