Są już rozstrzygnięte przetargi na odbiór odpadów komunalnych we wszystkich trzech sektorach Miasta Suwałki. I i II sektor obsługiwać będzie suwalskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, a III sektor jeleniewska firma EKO. Roczne umowy z firmami zostały już podpisane i zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

– Obie firmy to sprawdzone przedsiębiorstwa w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Suwałki. Przed tak zwaną „rewolucją śmieciową” te firmy zajmowały się odbiorem odpadów z terenu całego miasta. Mam nadzieję, że w przyszłym roku Suwalczanie nie spotkają się z żadnymi uciążliwościami jeżeli chodzi o odbiór śmieci – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Najlepszą ofertę w przetargu na I i II sektor złożyło PGK. Miejska spółka komunalna, która prowadzi działalność m.in. w zakresie odbioru odpadów, wywiezie śmieci od Suwalczan, którzy zamieszkują południową i północno-wschodnią część Suwałk. Część północno-zachodnią obsługiwać będzie firma EKO.

Łącznie w 2016 roku Miasto Suwałki przeznaczy 2 737 152 zł na wywóz odpadów ze wszystkich 3 sektorów z czego 2 025 648 zarobi PGK Suwałki.