Kto obchodzi jubileusz 50-lecia małżeństwa?

Kto obchodzi jubileusz 50-lecia małżeństwa?

Tradycją jest, że kilka razy w roku Prezydent Miasta Suwałk wręcza medale za długoletnie pożycie małżeńskie parom, które przeżyły ze sobą w związku 50 lat. Odbywa się to zawsze za zgodą i akceptacją osób, które mogą poszczycić się takim stażem w małżeństwie. Dlatego też zachęcamy same pary lub ich rodziny z Suwałk, by zgłosiły ten fakt do 31 stycznia 2023 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Suwałkach.
– Chcąc uhonorować pary małżeńskie zamieszkałe na terenie miasta Suwałk, które wspólnie przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat zamierzam wyjść z inicjatywą wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” – informuje prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
Potwierdzenia można dokonać kontaktując się z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Magdaleną Puczyłowską, tel. 87 562 80 16 lub osobiście w Urzędzie Miasta, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki pokój nr 15 (parter budynku) w godzinach pracy Urzędu. Planowana uroczystość wręczenie medali odbędzie się w drugiej połowie 2023 roku.

Top