Książka o suwalskim biznesie

Książka o suwalskim biznesie

14 listopada odbyła się promocja książki „Z dziejów suwalskiej przedsiębiorczości”. Jest to pierwsze tego typu wydawnictwo na rynku. Prace nad analizą suwalskiego biznesu na przestrzeni niemal 3 wieków rozpoczęły się przed ponad 3 laty. Dzieło miało powstać na jubileusz 300-lecia powstania miasta Suwałki, ale prace zostały przerwane z uwagi na pandemię Covid-19. Wydawcą pozycji jest Suwalska Izba Przemysłowo-Gospodarcza.

Witając uczestników promocyjnego spotkania promocyjnego prezes Izby Bogdan Sadowski powiedział:

– Nasze wydawnictwo zawiera dzieje biznesu, który stworzył to miasto i towarzyszy mu przez ponad 3 wieki. A w Suwałkach wszystko zaczęło się od zakonu Kamedułów, którzy założyli zarówno miasto, jak i zainicjowali przedsiębiorczość w tym mieście. Następne lata to zrywy i spowolnienia w zależności od okoliczności politycznych i gospodarczych. Były ciężkie lata zaborów i wojen, ale także okres PRL-u w którym z prywatnym biznesem kojarzyły się zaledwie taksówki i szklarnie. Prywatny biznes według dzisiejszych standardów ma w Suwałkach zaledwie nieco ponad 30 lat.

Słowo wstępne wygłosił Andrzej Matusiewicz, jeden z autorów tekstów. Zwrócił on uwagę na czynniki lokalizacyjne miasta, które wpływały na jego rozwój w ruchu tranzytowych do Kowna, Wilna, Grodna i Kaliningradu. Wymienił także ograniczenia wynikające z izolacji miasta, gdy granice były zamykane, a także w okolicznościach niszczących jakąkolwiek inicjatywę prywatną, typu kolektywizacja czy nacjonalizacja. – Zawsze w mieście byli ludzie przedsiębiorczy, ale nie zawsze była przedsiębiorczość. Pełny rozwój biznesu według współczesnych standardów nastąpił po 1989 r. – dodał A. Matusiewicz.

W spotkaniu udział wzięli przedsiębiorcy, autorzy i wydawcy książki oraz władze samorządowe miasta – w osobach prezydenta Suwałk i przewodniczącego Rady Miejskiej. Podczas rozmów kuluarowych podkreślano, że do poziomu rozwoju miasta przyczynili się także przedsiębiorcy, szczególnie w okresie 3 ostatnich dekad. Dziś ważna jest zarówno ilość firm, jak też liczba tworzonych miejsc pracy. Niezmiernie istotne są także podatki i opłaty lokalne, które z ich udziałem wnoszone są do miejskiej kasy. O przedsiębiorczość trzeba dbać, zapewniając właściwe jej warunki. Dla rozwoju biznesu nie wystarczają już same pomysły. Niezbędny jest kapitał i infrastruktura, która powinna być biznesowi jak najbardziej dostępna, a jest to zadanie m.in. dla samorządu.

Książkę „Z dziejów suwalskiej przedsiębiorczości” stanowi 12 rozdziałów rozmieszczonych na blisko 200 stronach, a także kilkadziesiąt fotografii. Pozycja zawiera charakterystyka walorów przyrodniczo-geograficznych, które wpływały na rozwój przedsiębiorczości w mieście. Jest opis początków  działalności prywatnej oraz jej rozwój w XIX wieku i pierwszej połowie XX w., a także w okresie powojennym, po reformie administracyjnej 1975 i po transformacji ustrojowej w 1989 r. Zaprezentowano ponadto osoby i firmy, które postawiły na rozwój.

Wydawcą księgi o suwalskim biznesie jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”. Książka jest dostępna w IPG w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, tel. 601-143-100, e-mail: biuro@ipg.suwalki.pl

Top