W maju w Galerii Jednego Obrazu na pl. Marszałka J. Piłsudskiego w Suwałkach nowa wystawa Teresy Nowickiej pt. „Koty”. Wystawa dostępna: 6.05.– 31.05.

Teresa Barbara Nowicka – technik sztuk plastycznych, miłośniczka kotów, absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu, autorka scenografii, lalek dla zaprzyjaźnionych teatrów. Od 22 lat prowadzi pracownię Technik Sztuk Plastycznych w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Suwałkach, która rozwija potencjał twórczy i wyjątkowość swoich podopiecznych. Wielu uczestników pracowni zostało nagrodzonych w przeglądach o zasięgu  ogólnopolskim, a także międzynarodowym, których organizatorem jest  Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych.

źródło: SOK