Akcja dystrybucji „Koperty życia” oficjalnie zainaugurowana. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk na specjalnie zorganizowanej dziś (18 września) konferencji prasowej przedstawił zasady dystrybucji koperty na terenie Suwałk oraz podziękował zespołowi, który ją opracował.

– „Koperta życia” będzie składać się z karty informacyjnej ułatwiającej pracę służbom ratowniczym podczas udzielania pomocy – mówił w trakcie konferencji Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.W koperty chcemy wyposażyć 5 tysięcy najstarszych mieszkańców Suwałk oraz osoby samotnie mieszkające – dodał Prezydent Suwałk.

W maju Prezydent Suwałk powołał zespół społecznej akcji „Koperta Życia” w Suwałkach, którego zadaniem było opracowanie i wdrożenie zasad wprowadzenia na terenie Miasta Suwałki „Koperty Życia”.

W skład zespołu weszli:

 1. Dorota Anna Jabłońska – radna, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Suwałkach
 2. Zbysław Wojciech Grajek- radny Rady Miejskiej w Suwałkach,
 3. Sławomir Jan Szeszko – radny Rady Miejskiej w Suwałkach,
 4. Ewa Beata Sidorek – zastępca prezydenta Miasta Suwałk,
 5. Jadwiga Sowulewska – przewodnicząca Rady Seniorów,
 6. Danuta Złotnik – przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 7. Tadeusz Chludziński – przewodniczący Związku Emerytów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Suwałkach,
 8. Leszek Lewoc – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach,
 9. Krystyna Szczypiń – dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach,
 10. Anna Gryniewicz – przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach
 11. Andrzej Tynecki – wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Lekarzy w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach
 12. Honorata Rudnik – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
 13. Alicja Piekut – pracownik Wydziału Sprawa Społecznych.

– Dzięki takiej kopercie zespół ratunkowy czy lekarz, który przyjedzie do chorej osoby będzie mógł reagować szybciej. Będzie znał stan zdrowia pacjenta, jakie przyjmuje leki, na co choruje. To bardzo ważne w pierwszym nieraz bardzo pilnym kontakcie z pacjentem – mówił Zbysław Grajek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, członek zespołu pracującego nad opracowaniem Koperty Życia.

Wtórował mu Andrzej Tynecki – wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Lekarzy w BiałymstokuBędziemy wiedzieć czy pacjent na przykład przyjmuje insulinę czy nie. Czy przyjmuje inne leki. Taka wiedza jest niezbędna. Często od tego zależy życie osoby potrzebującej pomocy medycznej – mówił.

Akcja kierowana będzie przede wszystkim do samotnych mieszkańców Suwałk w wieku poprodukcyjnym 60/65. Według ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Suwałkach będzie to 10.837 osób. „Koperta życia” będzie też dystrybuowana wśród młodszych, schorowanych mieszkańców Suwałk.

Koperta Życia to bezpłatny zestaw składający się z:

 • plastikowej koperty zamykanej na zatrzask,
 • karty informacyjnej zawierającej dane osobowe pacjenta, numery telefonów do najbliższych, informacje medyczne: choroby, przyjmowane na stałe leki, uczulenia,
 • naklejki o treści „Tu jest Koperta Życia” do umieszczenia na drzwiach lodówki.

Do koperty dołączona zostanie instrukcja wypełnienia karty informacyjnej.

Koperta zawierająca wypełnioną Kartę informacyjną powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu w lodówce, ponieważ jest to łatwy do odnalezienia w mieszkaniu sprzęt domowy, a na lodówce naklejka „Tu jest Koperta Życia”.

Dystrybucją 5.000 szt. „Kopert Życia” zajmą się: lekarze, pielęgniarki środowiskowe, pracownicy socjalni, członkowie organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, Suwalska Rada Seniorów, pracownicy Urzędu Miejskiego. Już od dziś można zgłaszać się po koperty do tych osób i instytucji.