W Suwałkach rozpoczęła się dystrybucja „Kopert życia”, które składają się z karty informacyjnej ułatwiającej pracę służbom ratowniczym podczas udzielania pomocy.

– W koperty chcemy wyposażyć 5 tysięcy najstarszych mieszkańców Suwałk oraz osoby samotnie mieszkające – poinformował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

– Dzięki takiej kopercie zespół ratunkowy czy lekarz, który przyjedzie do chorej osoby będzie mógł reagować szybciej. Będzie znał stan zdrowia pacjenta, jakie przyjmuje leki, na co choruje. To bardzo ważne w pierwszym, nieraz bardzo pilnym kontakcie z pacjentem – uważa Zbysław Grajek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, członek zespołu pracującego nad opracowaniem Koperty Życia.

– Będziemy wiedzieć czy pacjent na przykład przyjmuje insulinę czy nie. Czy przyjmuje inne leki. Taka wiedza jest niezbędna. Często od tego zależy życie osoby potrzebującej pomocy medycznej – stwierdził Andrzej Tynecki – wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Lekarzy w Białymstoku.

Akcja kierowana będzie przede wszystkim do starszych, samotnych mieszkańców Suwałk. Według ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Suwałkach będzie to 10.837 osób. „Koperta życia” będzie też dystrybuowana wśród młodszych, schorowanych mieszkańców Suwałk.

Koperta Życia to bezpłatny zestaw składający się z:

  • plastikowej koperty zamykanej na zatrzask,
  • karty informacyjnej zawierającej dane osobowe pacjenta, numery telefonów do najbliższych, informacje medyczne: choroby, przyjmowane na stałe leki, uczulenia,
  • naklejki o treści „Tu jest Koperta Życia” do umieszczenia na drzwiach lodówki.

Do koperty dołączona zostanie instrukcja wypełnienia karty informacyjnej.

Koperta zawierająca wypełnioną Kartę informacyjną powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu w lodówce, ponieważ jest to łatwy do odnalezienia w mieszkaniu sprzęt domowy, a na lodówce naklejka „Tu jest Koperta Życia”.

Dystrybucją 5.000 sztuk „Kopert Życia” zajmą się lekarze, pielęgniarki środowiskowe, pracownicy socjalni, członkowie organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, Suwalska Rada Seniorów, pracownicy Urzędu Miejskiego. Już można zgłaszać się po koperty do tych osób i instytucji. „KOPERTY  ŻYCIA” odebrać można w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 (portiernia) oraz przy ul. T. Noniewicza 71a (Straż Miejska), parter i w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 117.