W Hotelu Loft w Suwałkach, 3 marca odbyła się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Dobra zmiana dla Suwałk”.

Podczas konwencji po przemówieniu Jarosław Zielińskiego posła na Sejm RP, wystąpił kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta Suwałk Jacek Juszkiewicz. Oraz zaprezentowani zostali kandydaci na radnych Rady Miejskiej w Suwałkach. Oto niektóre tezy programu  samorządowego zaprezentowane przez J. Juszkiewicza:

– autentyczne, a nie pozorowane konsultacje społeczne,

– bezpłatna komunikację miejską dla mieszkańców Suwałk,

– zamrożenie stawek podatku od nieruchomości,

– likwidacja strefy płatnego parkowania.

Jacek Juszkiewicz jako bardzo ważne uznał działanie na rzecz utworzenia województwa suwalskiego w czym dopomóc ma poseł J. Zieliński.