„Bądźmy razem. Zróbmy jeszcze więcej” – to hasło kampanii wyborczej komitetu „Razem dla Suwałk – Czesław  Renkiewicz”. W czwartek 29.02 w Parku Naukowo-Technologicznym „Polska-Wschód” w Suwałkach odbyła się konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców „Razem dla Suwałk” Czesław Renkiewicz.

Uczestnicy spotkania którzy szczelnie wypełnili salę konferencyjną Parku, zapoznali się z programem wyborczym  komitetu zawierającym 76 pomysłów, przedsięwzięć zaplanowanych do zrealizowania. Na scenie zaprezentowało się też 31  kandydatów na radnych. Organizatorzy spotkania nie zapomnieli o najmłodszych, którym przygotowali gry, zabawy i animacje.

Program Komitetu Wyborczego Wyborców „Razem dla Suwałk – Czesław Renkiewicz” opiera się na następujących podstawowych zagadnieniach:

Miasto dobre do życia – odpowiadające aspiracjom mieszkańców życie godne i dostatnie. Władze miasta winne wspierać mieszkańców Suwałk w ich różnorodnych aktywnościach oraz wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, uwzględniając różnorodność potrzeb, wynikających z wieku, wykształcenia, stanu zdrowia itp.;

Zrównoważony rozwój –  Miasto Suwałki powinny być przykładem dla innych, w jaki sposób wykorzystywać uwarunkowania przyrodnicze dla rozwoju różnych funkcji miejskich, troszcząc się jednocześnie o stan środowiska dla przyszłych pokoleń;

Silni mieszkańcy – to przede wszystkim mieszkańcy gotowi są sprostać wyzwaniom, jakie niosą za sobą różne kryzysy. Siła mieszkańców powinna przejawiać się przede wszystkim w ich kwalifikacjach i kompetencjach, pozwalających im w  możliwie dużym stopniu odpowiadać za kreowanie własnej przyszłości. Chcielibyśmy, aby siła mieszkańców była oceniania przez ich zdrowie i aktywność fizyczną, ale również przez silne relacje społeczne;

Nowoczesna gospodarka – gospodarka Suwałk powinna być włączona w przemysł 4.0, a robotyzacja, automatyzacja i cyfryzacja suwalskich firm będzie odpowiedzią na wyzwania konkurencji oraz zmieniającego się rynku pracy. Podstawą rozwoju suwalskich firm będą kreatywni młodzi mieszkańcy, którzy chcą realizować swoje plany zawodowe w Suwałkach;

Wyjątkowe środowisko – rozumiane jest nie tylko jako uwarunkowania przyrodnicze miasta i jego otoczenia, ale również jako środowisko społeczno-gospodarcze, tworzone przez relacje budowane na zaufaniu i współpracy.

Z pełnym programem wyborczym oraz sylwetkami kandydatów można zapoznać się na stronie internetowej Komitetu www.razemdlasuwalk.pl