Konsultacje Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Konsultacje Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

W czwartek (26 października) w siedzibie PNT PW Polska Wschód Sp. z o.o. odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”. Spotkanie stanowi element procesu konsultacji społecznych strategii, które odbywają się w terminie 23.10-27.11.

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele samorządu Miasta i Gminy Suwałki, miejskich i gminnych jednostek organizacyjnych, spółek, przedsiębiorców z obszaru MOF, organizacji pozarządowych, etc. Spotkanie prowadził Pan Wojciech Kłosowski, ekspert Związku Miast Polskich koordynujący prace nad dokumentem. Zaprezentowano założenia dokumentu, poszczególne cele strategiczne, operacyjne, kierunki działań. Uczestnicy w trakcie dyskusji zgłosili szereg uwag, podzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem, które zostaną uwzględnione w treści dokumentu.

UM Suwałki zaprasza do zgłaszania uwag. Można to zrobić tradycyjnie drogą papierową lub elektronicznie lub za pomocą formularza konsultacyjnego znajdującego się na stronie: https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/,2587146

Top