Prezydent Miasta Suwałk ogłosił konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii mieszkańców Miasta Suwałk na temat planowanego rozmieszczenia ławek na terenie miasta (zarządzenie poniżej). Konsultacje potrwają w dniach 13-27 listopada br. Będą one prowadzone 2 formach: on-line poprzez platformę NaprawmyTo.pl (dostępny będzie tam konkretny znacznik dotyczący propozycji na miejsce do ustawienia ławeczki. Będzie można zaznaczyć dokładną lokalizację na mapie. W formie tradycyjnego formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@zdiz.suwalki.pl albo przesłać lub dostarczyć na adres: Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki. Formularz został też dołączony do wydania DwuTygodnika Suwalskiego z dnia 9 listopada br.

Mapa dot. obecnego rozmieszczenia ławek i miejsc do siedzenia do poglądu i pobrania poniżej.

Obecna Liczba obiektów na terenach urządzonych (ZDiZ, OSiR, SOK) wynosi 638 zaś łączna liczba miejsc do siedzenia (całe miasto) 883.

Po zebraniu i opracowaniu wniosków z konsultacji społecznych informacja zostanie przekazana Radzie Miejskiej w Suwałkach.

Do pobrania: