Vaclav Stankevič, Konsul Republiki Litewskiej w Sejnach spotkał się dziś po raz pierwszy od objęcia swojej funkcji z Czesławem Renkiewiczem, Prezydentem Suwałk. Kurtuazyjna wizyta miała na celu zapoznanie się ale również wymianę poglądów na temat transgranicznej współpracy Polski i Litwy.

W trakcie spotkania Prezydent Suwałk omówił m.in. jakie kontakty łączą Miasto Suwałk z miastami z terenu Litwy.

Vaclav Stankevič stanowisko Konsula Republiki Litewskiej w Sejnach objął 22 czerwca.