15 kwietnia już po raz VII  odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Pory roku wierszem malowane” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

W rywalizacji wzięło udział piętnaścioro uczniów ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Suwałk oraz z Gołdapi. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się znakomicie. Wysoki poziom recytacji spowodował, że jury miało duży problem z podjęciem decyzji. Nagrody otrzymali:

W kategorii klasy I-VIII:

I miejsce – Szymon Mościński z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi
I miejsce – Dominik Truchan ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach
II miejsce – Daria Bartłomiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
II miejsce – Piotr Jacewicz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach
III miejsce – Marcin Bokuniewicz z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi
III miejsce – Piotr Domański ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach

W kategorii szkoła ponadpodstawowa:

I miejsce – Martyna Jasińska z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi
II miejsce – Łukasz Wiktor Ohirko z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi
III miejsce – Andrzej Kasperowicz z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

Organizatorzy dziękują bardzo nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu oraz jury za włożony wysiłek, szczególnie Zycie Boćwińskiej z Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach.

Źródło: SOSW