KONKURS PLASTYCZNY „ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY”

KONKURS PLASTYCZNY „ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY”

Komenda Miejska Policji w Suwałkach wraz z Centrum Handlowo-Rozrywkowym Suwałki Plaza i Suwalskim Ośrodkiem Kultury ogłasza konkurs plastyczny „Rowerowy zawrót głowy”. Zapraszamy uczniów klas I-III i IV-VII do wykonania pracy plastycznej, dotyczącej bezpiecznego zachowania na drodze podczas jazdy rowerem. Prace konkursowe należy dostarczyć do suwalskiej Policji, do dnia 26 kwietnia 2022 roku.

Komenda Miejska Policji w Suwałkach wraz z Centrum Handlowo-Rozrywkowym Suwałki Plaza oraz Suwalskim Ośrodkiem Kultury ogłasza konkurs plastyczny „Rowerowy zawrót głowy”. Praca konkursowa powinna być autorską pracą plastyczną. Format pracy A3 lub A4, technika dowolna. Tematyka prac plastycznych promująca bezpieczne zachowania na drodze podczas jazdy rowerem. Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, klas I-III oraz IV-VII.

Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez komisję konkursową. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem dostępnym na stronie internetowej http://suwalki.policja.gov.pl/ należy dostarczyć do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, ulica Pułaskiego 26 w Suwałkach, do dnia 26 kwietnia 2022 roku .

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu Plastycznego „Rowerowy zawrót głowy”, znajdującym się na stronie http://suwalki.policja.gov.pl/.

Top